Onderwerpen binnen :

Algemeen

Lengte (totaal)

De lengte van het leidingdeel. Hier staat default de lengte waar de leiding in het isometrisch scherm op getekend is met in acht neming van de ingestelde waarde (horizontaal of verticaal) per “grid-blokje”. De lengte is behalve in het scherm leidinggegevens eveneens te overschrijven in het overzicht scherm indien men zich in het tekenscherm bevindt.

Volgende bocht

Als aan het einde van het beschouwde leidingdeel een bocht aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Bochtgegevens en kan men de gegevens van de bocht opgeven. Als er met de default bocht, die opgegeven is in het scherm stelselgegevens, dient te worden gerekend behoef je niets aan te passen. Overigens werkt het aanpassen van een bocht sneller in het scherm invoeren.

Volgend verloop

Als aan het einde van het beschouwde leiding- of kanaaldeel een verloopstuk aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Verloopgegevens en kan men de gegevens van het verloopstuk opgeven. Overigens werkt het aanpassen van een verloop sneller in het scherm invoeren.

Volgend T-stuk

Als aan het einde van het beschouwde leidingdeel een T-stuk aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Aftakgegevens en kan men de gegevens van het T-stuk opgegeven. Als er met het default T-stuk, dat opgegeven is in het scherm stelselgegevens, dient te worden gerekend behoef je niets aan te passen. Overigens werkt het aanpassen van een T-stuk sneller in het scherm invoeren.

Tappunt

Als aan het einde van het beschouwde leidingdeel een tappunt aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Tappuntgegevens en kan men de gegevens van het tappunt opgegeven.

Wanneer een tappunt is geselecteerd kan men het aantal tappunten daarvan opgeven dat op dit leidingdeel is aangesloten. In de meeste gevallen zal dit er één zijn. Overigens werkt het toewijzen van een apparaat sneller in het scherm invoeren

Hulpstukken

Hier wordt het aantal toegewezen hulpstukken weergegeven. Als men in dit veld klikt dan worden de hulpstukken ook weergegeven. Dit kunnen extra bochten, kleppen of overigen zijn. De hulpstukken zijn hier niet toe te wijzen, dat gebeurt in het scherm invoeren.

Eigenschappen

Vaste afmeting

In een bestaand leidingstelsel hebben de leidingen al een bepaalde afmeting. Deze afmeting wordt per leidingdeel opgegeven. Klikt men dit invoerveld aan dan verschijnt het scherm Afmetingen.

Als in dit invoerveld 0 blijft staan, wordt er geen vaste afmeting van een leidingdeel opgegeven. Als hier een vaste afmeting is gekozen, kan men geen begrenzing selecteren en omgekeerd. Wanneer het nummer van de vaste afmeting bekend is, kan dit hier al ingevoerd worden. De nummers en bijbehorende afmetingen zijn te printen.

Begrenzingen

Als er geen vaste afmeting is opgegeven kunnen nieuwe begrenzingen voor dit leidingdeel worden aangegeven, die afwijken van de waarden, opgegeven voor het totale leidingnet. Is er een vaste afmeting geselecteerd dan is dit invoerveld niet bereikbaar.

De begrenzingen die gelden voor het gehele leidingnet of kanalenstelsel zijn eerder opgegeven via het scherm Stap 2: Stelsels. Dit zijn begrenzingen voor de afmetingen, de snelheid en het zoekgebied.

Per leidingdeel kan hier van afgeweken worden door:

  • een vaste afmeting op te geven zoals hierboven;
  • op dit invoerveld te klikken en andere begrenzingen op te geven.

Er verschijnt dan het invoerscherm Tapwater. Er wordt nu een volgende begrenzing gecreëerd, die geldt voor het beschouwde leidingdeel. De bij het scherm Stap 2: Stelsels opgegeven begrenzing nr.1 geldt voor het totale leidingnet.

Als in dit invoerveld 0 staat blijven de eerder opgegeven begrenzingen ook voor dit leiding- of kanaaldeel van kracht.

Isolatiedikte

Dit gegeven wordt gebruikt voor de berekening van het totaal aantal m² isolatiemateriaal dat in de materiaalstaat wordt gegeven.

Isolatielengte

Lengte van het deel van de leiding dat geïsoleerd is. Onder lengte totaal is de totale lengte opgegeven. Dit gegeven wordt gebruikt voor de berekening van het totaal aantal m² isolatiemateriaal dat in de materiaalstaat wordt gegeven. Het programma rekent automatisch met de Lengte totaal.

Lambda isolatie

De lambda-waarde van het toegepaste isolatiemateriaal.

Temperatuur omgeving

Temperatuur van de omgeving in verband met berekening circulatieleiding.

Statische hoogte

Bij verticaal getekende strangen rekent de software met de lengte van de leiding als statische hoogte. Heeft men om een of andere reden een leiding met een afwijkende statische hoogte dan in het isometrisch scherm getekend, dan kan hier de statische hoogte worden opgegeven.

DH-factor

Vanaf versie 10.70 (berekenen wachttijden toegevoegd) wordt hier voor de DH-factor gekozen of de betreffende leiding opbouw of inbouw is. De DH factor die hierbij hoort wordt bij de afmetingen opgegeven. De DHw,70 _factor is een maat die aangeeft hoe de verhouding is van de warmte welke doorgegeven wordt naar de volgende leiding en hoeveel warmte naar de omgeving uitstraalt. Volgens Isso55 kunnen dit de waarden uit de tabel II.1 zijn.

Tapwater

Warmtapwaterbereider

Door te klikken op dit invoerveld komt men in het scherm Warmwaterapparaten waarin gegevens over gelijktijdigheid en de temperatuur van het water wordt opgegeven.

Typologie

Door te klikken op dit invoerveld komt men in het scherm Typologiegegevens, waarin gegevens over het type gebouw worden opgegeven.

Hier kan een typologie aan een leiding worden toegekend, voor deze en alle opvolgende leiding zal dan gerekend worden met de rekenregels die behoren bij de gekozen typologie conform ISSO 55.

Publicatie
ISSO 55
Leidingwaterinstallaties

F-fractie

Hier geeft u de f-fractie op. Met de f-fractie kun je in een leiding zelf een gelijktijdigheid opgeven. De flow van de leiding zelf wordt dus verhoogd of verlaagd door vermenigvuldiging met die fractie.

S-fractie

Hier geeft u de s-fractie op. Met de s-fractie heb je invloed op de voorgaande leiding, de leiding voor de aftakking. De flow wordt vermenigvuldigd met de s-fractie opgeteld bij de voorgaande leiding. In de leiding zelf wordt gerekend met de opgegeven flow. Dit kun je gebruiken wanneer je bijvoorbeeld een vulpunt voor een voorraad vat hebt. De leidingdiameter moet wel worden bepaald maar met een fractie s van 0. wordt de flow niet meegeteld bij de rest van het systeem. Hij heeft n.l. een andere gelijktijdigheid

Maximum moment volumestroom

Door te klikken op dit invoerveld komt men in het scherm Maximum moment volumestroom waarin gegevens over maximale verbruiken worden opgegeven.

Drukval

Hier geeft u de drukval over de leiding op. Een drukverhoger / hydrofoor kan gesimuleerd worden door in het betreffende leidingdeel een negatieve waarde in te voeren bij drukval. Hierdoor wordt met drukwinst gerekend: zoals een opgestelde hydrofoor bedoeld is.


Terug naar Invoeren