Onderwerpen binnen :

Alle leidingen, kanalen, tappunten, afsluiters, typologiën, e.d. die in diverse databanken worden meegeleverd kunnen uit de databank worden ingelezen en aan het project worden toegevoegd. Tevens kunnen door de gebruiker eigen definities worden aangemaakt en in een databank worden opgeslagen.

Eigen databank aanmaken

In de Luchtkanalenmodule VA104 is het ook mogelijk om zelf product-databanken aan te maken. Dit is mogelijk bij kleppen, dempers, en overige appendages. Deze worden als aparte databanken (.DTB) opgeslagen, zodat je ze in ieder project opnieuw kunt gebruiken.

Je kunt in PRODUKT.ini zien hoe de databank genoemd is. In de map BESTAND wordt de databank opgeslagen.


Terug naar Online Help