Onderwerpen binnen :

Algemeen

Lengte (totaal)

De lengte van het leidingdeel. Hier staat default de lengte waar de leiding in het isometrisch scherm op getekend is met in acht neming van de ingestelde waarde (horizontaal of verticaal) per “grid-blokje”. De lengte is behalve in het scherm leidinggegevens eveneens te overschrijven in het overzicht scherm indien men zich in het tekenscherm bevindt.

Volgende bocht

Als aan het einde van het beschouwde leiding- of kanaaldeel een bocht aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Bochtgegevens en kan men de gegevens van de bocht opgeven. Als er met de default bocht, die opgegeven is in het scherm stelselgegevens, dient te worden gerekend behoef je niets aan te passen. Overigens werkt het aanpassen van een bocht sneller in het scherm invoeren.

Volgend verloop

Als aan het einde van het beschouwde leiding- of kanaaldeel een verloopstuk aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Verloopgegevens en kan men de gegevens van het verloopstuk opgeven. Overigens werkt het aanpassen van een verloop sneller in het scherm invoeren.

Volgend T-stuk

Als aan het einde van het beschouwde leidingdeel een T-stuk aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Aftakgegevens en kan men de gegevens van het T-stuk opgegeven. Als er met het default T-stuk, dat opgegeven is in het scherm stelselgegevens, dient te worden gerekend behoef je niets aan te passen. Overigens werkt het aanpassen van een T-stuk sneller in het scherm invoeren.

Apparaat

Als aan het einde van het beschouwde leidingdeel een apparaat aanwezig is, verschijnt dit invoerveld automatisch in het scherm. Door dit invoerveld aan te klikken komt men automatisch in het scherm Gegevens lokaal verwarmings-/koelapparaat en kan men de gegevens van het apparaat opgegeven.

Wanneer een apparaat is geselecteerd kan men het aantal apparaten daarvan opgeven dat op dit leidingdeel is aangesloten. In de meeste gevallen zal dit er één zijn. Overigens werkt het toewijzen van een apparaat sneller in het scherm invoeren.

Eigenschappen

Vaste afmeting

In een bestaand leidingstelsel hebben de leidingen al een bepaalde afmeting. Deze afmeting wordt per leidingdeel opgegeven. Klikt men dit invoerveld aan dan verschijnt het scherm Afmetingen.

Als in dit invoerveld 0 blijft staan, wordt er geen vaste afmeting van een leidingdeel opgegeven. Als hier een vaste afmeting is gekozen, kan men geen begrenzing selecteren en omgekeerd. Wanneer het nummer van de vaste afmeting bekend is, kan dit hier al ingevoerd worden. De nummers en bijbehorende afmetingen zijn te printen.

Begrenzingen

Als er geen vaste afmeting is opgegeven kunnen nieuwe begrenzingen voor dit leidingdeel worden aangegeven, die afwijken van de waarden, opgegeven voor het totale leidingnet. Is er een vaste afmeting geselecteerd dan is dit invoerveld niet bereikbaar.

De begrenzingen die gelden voor het gehele leidingnet of kanalenstelsel zijn eerder opgegeven via het scherm Stap 2: Stelsels. Dit zijn begrenzingen voor de afmetingen, de snelheid en het zoekgebied.

Per leidingdeel kan hier van afgeweken worden door:

  • een vaste afmeting op te geven zoals hierboven;
  • op dit invoerveld te klikken en andere begrenzingen op te geven.

Er verschijnt dan het invoerscherm Leidingnet. Er wordt nu een volgende begrenzing gecreëerd, die geldt voor het beschouwde leidingdeel. De bij het scherm Stap 2: Stelsels opgegeven begrenzing nr.1 geldt voor het totale leidingnet.

Als in dit invoerveld 0 staat blijven de eerder opgegeven begrenzingen ook voor dit leiding- of kanaaldeel van kracht.

Hulpstukken

Hier wordt het aantal toegewezen hulpstukken weergegeven. Als men in dit veld klikt dan worden de hulpstukken ook weergegeven. Dit kunnen extra bochten, kleppen of overigen zijn. De hulpstukken zijn hier toe te wijzen. Overigens werkt het toewijzen van hulpstukken sneller in het scherm invoeren.

Isolatiedikte

Dikte van de isolatie van dit leidingdeel, alleen in te vullen indien deze afwijkt van de opgegeven dikte in het scherm stelselgegevens.

Isolatielengte

Lengte van het deel van de leiding dat geïsoleerd is. Onder lengte totaal is de totale lengte opgegeven. Dit gegeven wordt gebruikt voor de berekening van het totaal aantal m² isolatiemateriaal dat in de materiaalstaat wordt gegeven. Het veld isolatielengte wordt alleen ingevuld indien de lengte afwijkt van de totale lengte.

Lambda isolatie

In het scherm stelselgegevens is de toe te passen Lambda waarde van de isolatie ingevuld. Daar waar per leidingdeel een afwijkende Lambda-waarde geldt, kan deze hier worden ingevuld.

Temp_omgeving

Ook voor het invoerveld omgevings temperatuur geldt dat deze al opgegeven is in het scherm stelselgegevens. Een afwijkende temperatuur is per leidingdeel in te voeren.


Terug naar Invoeren