In dit scherm komen gegevens van de aangesloten apparaten aan de orde zoals belasting, minimale voordruk enz. Dit scherm is een sub-invoerscherm van het scherm Leidingen Tapwater en kan ook worden geopend door op het invoerveld Tappunt te klikken.

In dit scherm kunnen gegevens van het aangesloten tappunt zoals debiet, minimale voordruk etc. worden opgegeven. Voor het dimensioneren van warmtapwatersystemen met circulatie worden de volgende criteria gehanteerd, deze worden in het blad stelsels ingevoerd:

 • De maximale afkoeling in het hele circulatiesysteem is maximaal 5 °C;
 • De maximale circulatiestroomsnelheid bedraagt 0,7 m/s.

Het programma berekent op basis van de hierboven genoemde criteria en het warmteverlies van de leiding met de omgeving het minimale circulatiedebiet uit en de diameter van de circulatieleiding. In de resultaten staat per leiding weergegeven:

 • De Warmtedoorgangscoëfficiënt;
 • Het Warmteverlies;
 • Het Minimale circulatiedebiet;
 • De Circulatiesnelheid.

De invoer voor Hemelwater, vuilwater kan op twee manieren:

 • Handmatig;
 • Wanneer eerder met het programma Tapwater de tappunten ingevoerd zijn, kunnen dezelfde apparaten hier als lozingstoestellen geselecteerd worden. Met behulp van de button Overzicht kunnen de reeds ingevoerde tappunten als lozingstoestel geselecteerd worden.

Omschrijving

 • Tapwater
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Hier kan de omschrijving van het apparaat ingegeven worden.

Soort apparaat

 • Tapwater

Hier kan gekozen worden uit:

 • Tapeenheid;
 • Brandslanghaspel;
 • Continue verbruik;
 • Spoelkraaneenheid;
 • Noodoogdouche;
 • Noodgelaatsdouche;
 • Noodplensdouche;
 • Einde circulatie (oud, niet meer van toepassing);
 • Douchegroep.

Soort apparaat

 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • Lozingstoestel;
 • Tapeenheid;
 • Brandslanghaspel;
 • Continue verbruik;
 • Spoelkraaneenheid;
 • Noodoogdouche;
 • Noodgelaatsdouche;
 • Noodplensdouche;
 • Closet > = 7 ltr.;
 • Closet 6-7 ltr.;
 • Dakdoorvoer (HWA);
 • Ontspanning.

Voordruk

 • Tapwater

Minimale gewenste voordruk [kPa] van het tappunt.

Aansluitmaat

 • Tapwater

Aansluitmaat van het apparaat. Door het aanklikken verschijnt het scherm Afmetinggegevens. Hier kan een maat gekozen worden. Met name voor BSH (brandslanghaspels) is dit een gewenste functie.

Max. wachttijd

De maximale wachttijd van het apparaat in seconden. Indien hier een waarde wordt ingevuld dan zal de software de wachttijd ook daadwerkelijk berekenen.

Debiet koud

 • Tapwater
 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Voor de tapwaterberekening kan hier het debiet koud worden ingevoerd in TE, SE of l/min. Is voor de vuilwaterberekening ter informatie indien gebruikt in combinatie met de tapwaterberekening.

Debiet warm

 • Tapwater

Het aantal tapeenheden (TE) warm water. Indien het toestel aangesloten wordt op een warmwaterleiding dan wordt gerekend met deze opgegeven waterhoeveelheid.

Lozing

 • Hemel- en vuilwaterafvoer

Het lozingsdebiet [l/min / m² dakoppervlak] van het toestel. Wanneer gekozen is voor Dakdoorvoer dan het dakoppervlak ingeven (zie NTR 3216:2002).

Databank inlezen

 • Tapwater

Tappunten - databank inlezen

Selecteren van producten uit de databanken van leveranciers. Door op deze knop te drukken volgt er een overzicht met productgegevens. Daarna kunnen hieruit afmetingen één voor één uit de productdatabank gehaald en toegevoegd worden aan de project databank.


Terug naar Invoeren