Onderwerpen binnen :

Er zijn diverse buttons aanwezig om het navigeren door stelsels en leidingen/kanalen te vereenvoudigen:

Functionele knoppen

Verander beginpunt stelsel

Deze optie maakt het mogelijk een actieve leiding aan te duiden als nieuw beginpunt van het stelsel. Hier zal door het programma een pomp of ventilator aangebracht worden.

2D -> 3D

Deze optie verandert de isometrische weergave in een twee dimensionale weergave en weer terug.

Export stelsel naar DXF

Deze optie maakt het mogelijk het stelsel naar een DXF-file te exporteren. Exporteer naar DXF

3D aanzicht

Geeft als resultaat een 3D aanzicht van het stelsel. Vanuit dit scherm kan eveneens een export naar een DXF file gemaakt worden.

Legenda

Het gebruiken van dit icoon geeft als resultaat een weergave van mogelijk gebruikte symbolen in de weergave.


Terug naar Tekenen