Importeer 2D CAD

Het is mogelijk om een DXF-file te importeren door de functie openen en dan voor de extensie DXF te kiezen. Om een DXF-bestand optimaal te kunnen gebruiken is het aan te raden om dit bestand op te bouwen zoals aangegeven in de meegeleverde voorbeelden in de map VABI_UO/PROJ.

Importeer 3D CAD

Het is mogelijk om een IFC-file te importeren door de functie openen en dan voor de extensie IFC te kiezen. Om een IFC-bestand optimaal te kunnen gebruiken is het aan te raden de beschrijving in de FAQ te lezen.

Importeer project

In het startscherm is een mogelijkheid aanwezig om uit een reeds opgeslagen project aangemaakte onderdelen te importeren.

Met deze functie kunnen vanuit een project diverse definities overgenomen worden.
Het plaatje hierboven geeft aan dat bijvoorbeeld de 10 lokale verwarmingsapparaten uit het project leiding.prj worden overgenomen. Hiertoe is op de button selectie gedrukt achter de omschrijving en zijn vervolgens uit de lijst de te selecteren items aangegeven of met de button selecteer alles allemaal geselecteerd. Hierna Op de button Ok drukken voor bevestiging.

Hierna zijn de definities geïmporteerd en derhalve in het project aanwezig.

 

Het is ook mogelijk om een geometrie/stelsels vanuit een ander project te importeren met dezelfde functie. Deze geometrie moet wel in dezelfde module aangemaakt zijn. Dus een tapwaterleidingsysteem is in een ander project in de module tapwater te importeren. Dit is een bruikbare oplossing om een project eens “op te ruimen”, want met het importeren van het stelsel komen verwijderde definities niet mee en kunnen de nummers van deze definities hergebruikt worden.

Exporteer naar DXF

Onder het tekenscherm bevindt zich het icoon voor het uitvoeren van het getekende leidingstelsel naar een DXF-bestand.

Export stelsel naar DXF

Hiermee kan een stelsel naar een DXF-tekening worden geëxporteerd. Met deze tekening kunnen bijvoorbeeld via AutoCad meer gegevens zichtbaar worden gemaakt dan in de ‘standaard’ stelselweergave in de VABI-uitvoer.

Schaalfactor
Dit is een relatieve schaalfactor. Bij een schaalfactor van 1 is het isometrische scherm op 50% zoom. Eén rasterstap is dan gelijk aan 100 eenheden in de DXF-tekening. Een schaalfactor van 0.5 halveert deze schaal en een factor 2 verdubbelt deze schaal in de tekening.

Tekst schaalfactor
Hiermee kan de tekstgrootte worden van alle tekst in de DXF-tekening worden aangepast. Een schaalfactor van 0.5 halveert de tekst grootte en een factor 2 verdubbelt de tekstgrootte in de tekening.

Symbool schaalfactor
Hiermee kan de symboolgrootte van alle symbolen in de DXF-tekening (eindapparaten, subtakkoppelingen, dempers, kleppen) worden aangepast. Een schaalfactor van 0.5 halveert een symbool in grootte en een factor 2 verdubbelt de grootte van een symbool in de tekening.

Inclusief subtakken
Hiermee kan worden aangegeven of alleen het ‘zichtbare’ stelsel moet worden geexporteerd, of ook de hieraan gekoppelde subtakken.

Bestandsnaam
Vul hier de bestandsnaam van het DXF-bestand in.

Exporteren
De geexporteerde tekening bestaat uit de volgende lagen, die zichtbaar gemaakt kunnen worden:
·  laag 0 basis tekening, bestaande uit leidingen en eindapparaten
·  laag TXT1 nummering van leidingen
·  laag TXT2 omschrijving van leidingen
·  laag HLPSTK bevat de hulpstukken (dempers, kleppen …)
·  laag HLPNR bevat nummer van de hulpstukken
·  laag HLPCODE bevat codering van de hulpstukken
·  laag HLPOMS bevat omschrijving van de hulpstukken

Annuleren
Afzien van het exporteren


Terug naar Startscherm