Deze pagina is nog in ontwikkeling

Pakket met maatregelen

Bij varianten kun je verschillende maatregelpakketten samenstellen. Op die manier kun je een variantenstudie nog eenvoudiger opzetten en kun je bijvoorbeeld verschillende installatie concepten vergelijken of verschillende mate isolatiegraad. Voor verduurzaming van bestaande bouw wordt snel inzichtelijk wat de te verwachten labelklasse wordt bij verschillende maatregelpakketten.

Klik op [Pakket met maatregelen] om een variant samen te stellen. Met de ctrl-toets kun je meerdere maatregelen selecteren.

Rapportage

De resultaten van de varianten worden gepresenteerd in een MS Excel spreadsheet. Via het menu (Maatwerk)advies kun je een Objectenrapportage aanmaken. De resultaten van de verschillende objecten en varianten komen onder elkaar te staan, waaronder ook de referentiesituatie ingevoerd bij Objecten.

Soms kan het zijn dat een maatregel niet doorgerekend kan worden. Via menu (Maatwerk)advies, Controleer objecten (Excel) kun je zien welke invoercontroles en invoerfouten er aan de orde zijn.


Terug naar Varianten