Onderwerpen binnen :

Ga naar voor informatie over hoe de installaties ingevoerd dienen te worden.

Installaties >>

Installatie definieren

Definieer de installatie voor de rekenzone door een bestaande installatie te kiezen of een nieuwe installaties aan te maken.

Wanneer je een installatie wijzigt die gekoppeld is aan andere rekenzones zal er een kopie worden gemaakt (* toegevoegd)

Gebruik installatie uit andere rekenzone

Het is ook mogelijk om dezelfde installatie als een andere rekenzone te kiezen. Er wordt dan vanuit gegaan dat er voor twee rekenzones, één installatie aanwezig is.

Bij bijzondere invoer is het mogelijk de installatie van het ene onderdeel (bv: tapwater) verwijst naar het andere onderdeel (bv: verwarming) van dezelfde rekenzone. Maar dat de verwarming van de andere rekenzone gebruikt wordt. In dat geval zal verwezen worden naar de verwarming van de andere rekenzone. Als de combinatie invoer goed is, zal er goed gerekend worden.

Bijvoorbeeld: Tapwater rekenzone 2 heeft als type installatie ‘Eigen collectieve verwarmingssysteem via een afleverset’. Deze verwijst naar het verwarmingssysteem. Het verwarmingssysteem van rekenzone 1 wordt ook in rekenzone 2 gebruikt. Er zal dus een verwijzing zijn van tapwater van rekenzone 2 naar de verwarming van rekenzone 1. Als de verwarming van rekenzone 1 een individueel systeem is ontstaat er onlogische invoer en zal er niet (goed) gerekend worden.

Voor meer informatie over de juiste invoer, zie: https://www.vabi.nl/duurzaamheid/installatie-gebruiken-in-meerdere-rekenzones/


Terug naar Objecten