Deze pagina is nog in ontwikkeling

PV-panelen

Publicaties
ISSO 75.1 paragraaf 15.4
Collectoren en panelen Utiliteit
ISSO 82.1 paragraaf 15.4
Collectoren en panelen Woningbouw

Meerdere rekenzones

Als de PV panelen zijn aangesloten op de hoofdmeterkast, dan geef je het totale oppervlak op in de grootste rekenzone, het is niet nodig het oppervlak over verschillende rekenzones te verdelen.

Voorbeeld
Een woning bestaat uit twee rekenzones, omdat de slaapkamer voorzien is van koeling. Als je een kopie van de installatie maakt en koeling toevoegt, dan moet je niet vergeten de PV panelen in de tweede installatie met koeling te verwijderen. Je kunt PV ook oppervlakte gewogen verdelen, maar dat is niet noodzakelijk.

Als de PV-panelen op verschillende rekenzones zijn aangesloten, kun je het aangesloten oppervlak per rekenzone opgeven.

Indien er sprake is van een collectieve installatie (bijv. in een appartementencomplex) dan dien je de PV-panelen zelf op basis van m2 naar rato over de appartementen te verdelen.
Let op: Voor een collectief systeem moet de zonneboiler, wanneer deze gekoppeld is aan een gemeenschappelijk tapwater systeem, wel als geheel systeem worden opgegeven. Dit wordt dan door de software automatisch naar rato over de appartementen verdeeld.

Fabricagejaar

Vul hier het jaartal in waarin de zonnepanelen geplaatst zijn.

Uit het opnameprotocol:

Opmerking: Bepaal in het geval van monokristallijne en polykristallijne panelen het jaar van plaatsing. Als dit onbekend is, moet met het bouwjaar van de woning worden gerekend. Is het bouwjaar voor 2001, dan wordt met 2000 als installatiejaar gerekend.

Wattpiek

De forfaitaire waarde waarmee gerekend wordt uit tabel 16.1 uit de NTA 8800, zie afbeelding.

Indien het fabricagejaar onbekend is, zal met het bouwjaar uit de rekenzone (algemeen) gerekend worden.

PVT-panelen

Publicaties
ISSO 75.1 paragraaf 15.4
Collectoren en panelen Utiliteit
ISSO 82.1 paragraaf 15.4
Collectoren en panelen Woningbouw

Zonneboiler

Publicaties
ISSO 75.1 paragraaf 15.3
Productie van warm water: opslag en koppeling Utiliteit
ISSO 82.1 paragraaf 15.3
Productie van warm water: opslag en koppeling Woningbouw

Collectoroppervlak vacuümbuiscollector

Uit het opnameprotocol, zie publicaties

Voor vacuümbuiscollectoren waarvan het referentieoppervlak niet is aangegeven, moet de bruto oppervlakte worden vermenigvuldigd met 60% voor het bepalen van het referentieoppervlak.

De bruto-oppervlakte is te bepalen door lengte x breedte van de collectormodule.

Publicaties
ISSO 75.1 paragraaf 15.4.6
Paneel- of collectoroppervlakte Utiliteit
ISO 82.1 paragraaf 15.4.6
Paneel- of collectoroppervlakte Woningbouw

Beschaduwing

Uit het opnameprotocol:

Bij PV(T)-panelen of zonnecollectoren wordt, in afwijking tot ramen, niet gesplitst als er verschillen in beschaduwing zijn binnen de installatie waar paneelvlakken voorkomen met gelijke oriëntatie en hellingshoek. In dit geval wordt de beschaduwing vanuit het midden van de panelen van het zonne-energiesysteem met gelijke hellingshoek en oriëntatie bepaald en ingevoerd.

Voor PV- en zonnecollectorpanelen gelden de volgende beschaduwingsopties niet: ‘Belemmering met constante hoogte evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak’ en ‘Overstek evenwijdig aan verticaal zonontvangend vlak’.

Je kunt er voor kiezen dat de software automatisch bepaald welke belemmering er sprake is, je vult dan alle afmetingen in van de al dan niet aanwezige belemmering, zijbelemmering (links en/of rechts) en overstek, je klikt op rekenen en je ziet welke type beschaduwing er gerekend wordt.

Je kunt ook zelf bepalen welk type beschaduwing van toepassing is, dan kun je deze direct kiezen. De onderbouwing bewaar je in het projectdossier.

Voor zijbelemmering geef je vervolgens op of die Links, Rechts of aan Beide zijden van het paneel, of de collector is, en of de relatieve breedte kleiner dan 1.0 of tussen 1.0 en 3.73 is. Deze informatie is nodig om de beschaduwingsreductiefactor (Fsh;obst;mi) uit tabel 17.10 (NTA 8800 : 2023) te bepalen.

NTA 8800 tabel 17.10 (voorbeeld: zuid)

Publicaties
ISSO 75.1 hoofdstuk 16
Beschaduwing Utiliteit
ISSO 82.1 hoofdstuk 16
Beschaduwing Woningbouw

Terug naar Installaties