Onderwerpen binnen :
Deze pagina is nog in ontwikkeling

PV-panelen

Publicaties
ISSO 75.1 paragraaf 15.4
Collectoren en panelen Utiliteit
ISSO 82.1 paragraaf 15.4
Collectoren en panelen Woningbouw

Meerdere rekenzones

Als de PV panelen zijn aangesloten op de hoofdmeterkast, dan geef je het totale oppervlak op in de grootste rekenzone, het is niet nodig het oppervlak over verschillende rekenzones te verdelen.

Voorbeeld
Een woning bestaat uit twee rekenzones, omdat de slaapkamer voorzien is van koeling. Als je een kopie van de installatie maakt en koeling toevoegt, dan moet je niet vergeten de PV panelen in de tweede installatie met koeling te verwijderen. Je kunt PV ook oppervlakte gewogen verdelen, maar dat is niet noodzakelijk.

Als de PV-panelen op verschillende rekenzones zijn aangesloten, kun je het aangesloten oppervlak per rekenzone opgeven.

Indien er sprake is van een collectieve installatie (bijv. in een appartementencomplex) dan dien je de PV-panelen zelf op basis van m2 naar rato over de appartementen te verdelen.
Let op: Voor een collectief systeem moet de zonneboiler, wanneer deze gekoppeld is aan een gemeenschappelijk tapwater systeem, wel als geheel systeem worden opgegeven. Dit wordt dan door de software automatisch naar rato over de appartementen verdeeld.

Fabricagejaar

Vul hier het jaartal in waarin de zonnepanelen geplaatst zijn.

Uit het opnameprotocol:

Opmerking: Bepaal in het geval van monokristallijne en polykristallijne panelen het jaar van plaatsing. Als dit onbekend is, moet met het bouwjaar van de woning worden gerekend. Is het bouwjaar voor 2001, dan wordt met 2000 als installatiejaar gerekend.

Wattpiek

De forfaitaire waarde waarmee gerekend wordt uit tabel 16.1 uit de NTA 8800, zie afbeelding.

Indien het fabricagejaar onbekend is, zal met het bouwjaar uit de rekenzone (algemeen) gerekend worden.

PVT-panelen

Zonneboiler


Terug naar de Installaties