Deze pagina is nog in ontwikkeling

Maatwerkadvies is in ontwikkeling!

We horen het van veel klanten: wanneer kunnen we een maatwerkadvies maken in Vabi EPA?
Helaas is dat niet aan ons. Hiervoor is een traject gestart vanuit de overheid. Een commissie van diverse experts op het gebied van energie-advisering kijken naar de certificering, de opzet van de methodiek en de gewenste output.

Zodra deze onderwerpen definitief zijn, krijgen wij een go om maatwerkadvies in onze software op te nemen. Omdat niet elke EPA-gebruiker ook gebruik wil maken van maatwerkadvies, maken we hier een aparte adviesmodule van. Zo bepaal je zelf van welke onderdelen van de software je wel of niet gebruik wil maken. De prijs hiervan maken we later bekend.

Eerste stap: maatregelen en varianten in Vabi EPA

We wachten niet met functionaliteiten rondom advies tot het maatwerkadviestraject helemaal rond is. We beseffen namelijk dat veel klanten graag al zo snel mogelijk aan de slag willen.

Daarom kun je vanaf versie 8.11 al starten met de eerste maatregelen en varianten op basis van de huidige methodiek. De maatregelen die we voor je hebben klaargezet zijn:

  • Algemeen (rekenzone)
  • Isolatie
  • Verwarming
  • Tapwater
  • Koeling
  • Ventilatie
  • Zonne-energie

Dit is een eerste versie die met toekomstige updates verbeterd zal worden. De rapportages en meer mogelijkheden van maatregelen zoals verlichting staan op de roadmap.

Proeflicentie

Proeflicentie

Zolang de maatwerkadvies norm nog niet aansluit op de NTA 8800 is het mogelijk om met een proeflicentie kennis te maken met maatregelen en varianten. De proeflicentie kun je via de software aanvragen, als je naar maatregelen of varianten gaat.

Importeren-exporteren

Vabi heeft alvast een aantal maatregelen klaar gezet. Als je nog geen maatregel in je project hebt, krijg je automatisch de vraag of je deze wilt importeren. Je kunt dan gelijk met de voorbeeld maatregelen aan de slag om varianten door te rekenen. Maar je kunt de maatregelen naar eigen inzicht aanpassen, of als basis te gebruiken (kopiëren) om eigen maatregelen toe te voegen.

Je kunt een eigen set met maatregelen exporteren om deze op te slaan voor andere projecten, of om met collega’s te delen. Met de knop importeren is de eigen set met maatregelen in te lezen in andere projecten.

De maatregelen zijn via import en export uitwisselbaar met Assets Energie.

Toevoegen

Een maatregel is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen. Als je een maatregel toevoegt, of bewerkt, dan ga je alle onderdelen langs om je maatregelen te definiëren.

Eigenschappen maatregel

Categorie: Je kiest een categorie: isoleren, algemeen (van de rekenzone) of een van de installatie-onderdelen verwarming, tapwater, koeling, ventilatie of zonne-energie. Van alle categorieën wordt een toelichting gegeven welke mogelijkheden er zijn en welke beslisdiagrammen door de software gevolgd worden om een maatregel wel of niet door te voeren in variant.

Type: afhankelijk van de categorie kun je een type maatregelen opgeven. Bij de categorie Algemeen kun je bijvoorbeeld kiezen uit renovatie jaar of Qv10 (luchtdichtheidsmeting).

Naam: geef een onderscheidende naam, zodat je de maatregel herkent bij selectie in de varianten.

Wanneer vervangen

Per categorie en type worden mogelijkheden getoond om aan te geven in welke situatie je wilt dat de huidige situatie vervangen wordt door de specificaties uit de maatregel.

Altijd vervangen: er wordt niet naar de huidige situatie gekeken, deze maatregel wordt altijd toegepast.

Rekenzone: Je kunt aangeven voor welke rekenzone de maatregel toegepast moet worden.

De categorie specifieke mogelijkheden worden per categorie op hun eigen help-pagina toegelicht.

Invoer maatregelen

Per categorie en type wordt het invoerscherm getoond met alle opties zoals die mogelijk zijn voor de huidige situatie van de objecten. Alle velden moeten ingevuld worden.

Prijzen

Prijs: Afhankelijke van de gekozen categorie en type kun je een prijs opgeven, soms voor verschillende onderdelen. Je kunt bijvoorbeeld voor het vervangen van beglazing kiezen om de kosten voor het vervangen van het kozijn wel of niet meenemen, er is een aparte prijs op te geven voor kozijn en het glas.

Per: Je geef aan of de prijs per m2 is, per object of per stuk.

Inclusief BTW: Je kunt aangeven of de ingevulde prijs inclusief BTW is. Dit is alleen voor de verantwoording/vastlegging van de prijs. Er wordt in de software met de opgegeven prijs gerekend. De software heeft geen ingebouwde BTW-tarieven om inclusief of exclusief BTW om te rekenen.

In opdracht van RvO is een platform ontwikkeld waar kostenkentallen geraadpleegd kunnen worden.

Alle kostenkentallen bestaan uit 4 kostenposten: materieel, materiaal, arbeid en opslag. De uitwerking van deze posten is gebaseerd op offertes, praktijksituaties en input van de markt. De geraamde kosten zijn richtinggevend en bruikbaar voor  beleidstoepassingen en doorrekeningen van consequenties. De kostenkentallen zijn een indicatie. Daarom komen deze nooit precies overeen met de daadwerkelijke offertes die partijen uiteindelijk krijgen voor hun (unieke) eigen situatie.

 


Terug naar de Online Help