Registreren

Bekijk verderop op deze pagina de foutmeldingen tijdens het registreren.

Kom je er toch niet helemaal uit, neem dan contact met ons op.

Mail naarepa@vabi.nl

Afmelden energielabel noemen we vanaf 1 januari registreren energielabel.

Laten we het maar meteen gezegd hebben: vanaf nu wordt een label niet meer afgemeld, maar geregistreerd. Dit is dus de laatste keer dat we het afmelden noemen. Vanaf nu hebben we het alleen nog maar over registreren.

Handleiding EP-Online.nl voor energieadviseurs
RvO.nl
Handleiding EP-Online.nl voor energieadviseurs (rvo.nl)

eHerkenning niveau 3

Vanaf 1 januari heeft het bedrijf dat de energielabels registreert, een eHerkenningsmiddel nodig. Het eHerkenningsmiddel is een soort DigiD voor bedrijven. Veel bedrijven gebruiken dit al bij het UWV en de Belastingdienst. Binnen het eHerkenningsmiddel van je bedrijf kun je voor meerdere personen een eigen persoonsgebonden eHerkenning aanvragen, met elk hun eigen rechten.

Om energielabels te registreren heb je minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Inloggen doe je met je gebruikersnaam, wachtwoord, aangevuld met een SMS. De leverancier waar je de eHerkenning afneemt dient “RVO diensten op niveau eH3” beschikbaar te maken voor jouw account.

Er zijn verschillende aanbieders van eHerkenningsmidddelen, op deze website kun je de verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Let hierbij op de inlogmethode, de aanvraagprocedure, de doorlooptijd, de vervangprocedure en de helpdesk. Van aanschaf tot gebruik kan enige tijd duren; het aanvangsproces kan zo’n 4 weken duren. Begin dus op tijd met de selectie.

Registratietool

Vanuit de software kun je een of meerdere objecten registreren. Door op de knop registreren te klikken, wordt het monitorbestand aangemaakt en klaar gezet in de registratietool, zie afbeelding. Vervolgens moet je inloggen met eHerkenning.  Iedere keer als je de registratietool opnieuw start, moet je opnieuw inloggen met eHerkenning. Je kunt kiezen of je wilt registreren, uitbreiden of vervangen.

  • Registreren: voor woningen en gebouwen waar een nieuw energielabel voor geregistreerd wordt.
  • Uitbreiden (nog niet beschikbaar): voor woningen, als de woning op basis van representativiteit reeds is afgemeld en de bestaande registratie met een nieuwe gelijkende woning uitgebreid moet worden.
  • Vervangen: voor eerdere registraties die binnen de vervangingstermijn opnieuw geregistreerd moeten worden.
Tip. Als je meerdere keren achter elkaar wilt registreren dan kun je tijdelijk je username en wachtwoord op je klembord vastpinnen met ‘windows toets + v’. Niet vergeten om deze weer te verwijderen als je klaar bent met registreren. Omdat inloggen met de registratietool niet via je internet browser loopt, kun je een gekoppelde wachtwoordenkluis of in je browser opgeslagen wachtwoorden helaas niet gebruiken.
Tip: de sms code die je ontvangt bevat hoofdletters. Het overnemen van de code is niet hoofdlettergevoelig, je kunt CapsLock gebruiken, maar dat is niet noodzakelijk.

(Fout)meldingen tijdens het registreren

Ben je bezig met het registeren van je woning of utiliteitsgebouw? Maar loop je ergens tegenaan of krijg je een foutmelding? Wij hebben verschillende tips beschreven die jou snel en makkelijk kunnen helpen.

We merken dat het helaas niet altijd lukt om het energielabel te ontvangen. De server van RvO doet er dan te lang over om het bestand aan te maken, bijvoorbeeld als er veel registraties tegelijkertijd plaatsvinden. De registratietool geeft dan een melding van, zie linker afbeelding hieronder. Geregistreerd is dan afgevinkt, maar Pdf heeft geen vinkje. Heb je het energielabel niet direct nodig , dan kun je deze melding negeren en de registratietool afsluiten. Wil je wel graag direct downloaden, klik dan opnieuw op de knop Uitvoeren (zie rechter afbeelding hieronder), de software heeft bij deze fout automatisch de actie aangepast naar Pdf-bestand(en) ophalen. NB! Je kunt deze actie alleen gebruiken als de registratietool na de registratie nog niet is afgesloten. Heb je de registratietool toch al afgesloten, dan kun je via EP-online het energielabel downloaden nadat je bent ingelogd, of opslaan vanuit de e-mail van RvO.

The 'Letter' element is invalid - The value '3' is invalid according to its datatype)
Vanaf versie 9.0 moet in het monitorbestand de huisletter en de huisnummer toevoeging apart in het monitorbestand worden doorgegeven. Als een adres geen huisletter heeft, maar wel een huisnummer toevoeging, gebruik dan voorafgaand een streepje.

Vervangen van een energielabel mag alleen met de versie waarmee het energielabel initieel is geregistreerd.

Bij vervangen van een energielabel die geregistreerd is met versie 8, krijg je van EP-online de volgende foutmelding:

Vervangen van een energielabel mag alleen met de versie waarmee het energielabel initieel is geregistreerd.

Op de download pagina kun je versie 8.11.2 en volg het stappenplan voor het installeren van 2 verschillende EPA versies.

Geen postcode
Als het gebouw geen postcode heeft, dan kun je de gemeente vragen de postcode toe te voegen aan BAG. Dat kan eventueel via het postloodje bij de BAGviewer.

PostNL is verantwoordelijk voor postcodes en geeft derhalve postcodes uit. Zij geven echter geen postcodes uit aan verblijfsobjecten met het gebruiksdoel “overige gebruiksfunctie”. Het is voor het gebouw uit de link bijvoorbeeld, daarom niet mogelijk om een postcode toe te voegen aan de nummeraanduiding.

Mogelijk is er een (hoofd)gebouw waar het energielabel op geregistreerd kan worden, waar een detailaanduiding wordt gebruikt, door een gebouwkenmerk (het adres bijvoorbeeld) in Vabi EPA op te geven bij het volgnummer. Of neem contact op met RvO voor een eventuele oplossing om alsnog te kunnen registreren.

Foutmelding adres

Is het adres goed ingevuld? Krijg je een foutmelding over het adres, check dan als eerste online met behulp van het BAG nummer of deze klopt en goed is ingevuld. Het adres “Voorbeeldstraat 19 A 15” geef je bijvoorbeeld als volgt op:

Als het adres nog onbekend is, bij een omgevingsvergunning, dan moet je alle velden leeg maken.

Is je EP-Online account up to date? Krijg je een “401 Unauthorized” foutmelding; check dan eerst of je in de software ingelogd bent bij eHerkenning. Ben je ingelogd en krijg je nog steeds deze melding, log dan online bij EP-Online in en controleer of je accountgegevens en ook je NTA 8800 examens correct doorgevoerd zijn. Klopt alles en krijg je nog steeds deze foutmelding, neem dan contact op met EP-Online.

Inschrijvingsnummer klopt niet

We horen van meerdere klanten dat het inschrijfnummer op het label niet klopt. Als adviseur kun je deze niet zelf aanpassen, dit komt vanuit de profielgegevens van de EP-online gebruiker en organisatie. Neem contact op met je eigen certificerende instelling, alleen zij kunnen dit opgeven of aanpassen in EP-online. Het inschrijfnummer op het label is het Referentienummer CI bij de profielgegevens van EP-online organisatie.

Oude registratie uit 2020 vervangen

Het kan zijn dat je een oude registratie moet vervangen, bijvoorbeeld omdat er afwijkingen zijn geconstateerd bij een (interne) audit. Als je met de nieuwe EPA NTA 8800 gaat registreren, of je logt op EP-online in met eHerkenning, dan krijg je een foutmelding. Bij de FAQ van de oude EPA software lees je hoe je een oude registratie bij EP-online kunt vervangen.

Op energielabel staat isolatie daken als n.v.t. (versie 8.2)

Op het energielabel wordt de Rc waarde van het dak soms niet goed meegenomen. Dit is het geval als het constructie type ‘Dak plat’ of ‘Dak hellend’ gekozen is. Als je al de constructies met ‘Dak plat’ of ‘Dak hellend’ aanpast naar ‘Dak hellend/plat’ en voor platte daken moet dan de helling en oriëntatie nog ingevuld worden, dan wordt de Rc waarde wel goed meegenomen op het voorblad van het energielabel.

Kom je er toch niet uit? Stuur dan je vraag met het epa- en monitorbestand naar epa@vabi.nl.

Energielabel (pdf)

Het energielabel wordt door RvO aangemaakt. Als je vanuit de software de Vabi Registratietool hebt gebruikt, dan wordt deze na succesvolle registratie opgeslagen in de Windows temp map. Je kunt daar naar toe bladeren door in Windows Verkenner %temp% in te typen, zie afbeelding. Per registratie wordt een map aangemaakt “MonitoringFiles” met een datum en tijd vermelding, bijvoorbeeld “MonitoringFiles(date 2021.01.05 – time 16.02.12)”. In de map zijn het monitorbestand en energielabel te vinden. Je kunt deze zelf naar gewenste (netwerk)locatie kopiëren.

Mocht submap MonitoringFiles niet meer beschikbaar zijn, of het is niet gelukt het energielabel te ontvangen vanuit de registratietool, dan is het energielabel terug te vinden in de e-mail die RvO stuurt en door in te loggen op EP-online.

Het monitorbestand in de submap MonitoringFiles wordt na een succesvolle registratie verrijkt met de gegevens die van RvO teruggestuurd worden. Je kunt dit bestand niet gebruiken om opnieuw te regsitreren. Het aanmaken van een monitorbestand voor registratie kan via de software bij de resultaten van het object.

Als je het monitorbestand via de portal EP-online registreert, dan moet je zelf het energielabel downloaden en het registratienummer overnemen in de software. Niet vergeten daarna op te slaan.

Veelgestelde vragen over het energielabel


Meerdere BAG verblijfsobject id's
Voor utiliteit kan een energielabel opgesteld worden voor een gebouw waar meerdere verblijfsobjecten onder vallen. Met het + kun je meer velden toevoegen om meer id’s in te kunnen vullen. Sinds najaar 2021 worden alle adressen ook als bijlage op het energielabel genoemd. Op het voorblad wordt het eerste verblijfsobjectID overgenomen en op de bijlage staan alle adressen:

Meerdere BAG pand id's
Het gebouw waar ik een energielabel voor maak, heeft meerdere pand ID’s in BAG.

Utiliteitsbouw:
Zitten alle ubouw-functies binnen 1 pand-ID? Dan 1 berekening / 1 energielabel voor ubouw.
Vallen de ubouw-functies onder meerdere pand-ID’s? Dan meerdere berekeningen / energielabels, 1 per pand-ID.

Woningbouw:
Je moet in elk geval rekenen per pand-ID, want een berekening mag niet gaan over meerdere pand-ID’s (je kan wel meerdere berekeningen hebben onder 1 pand-ID). Dus minimaal 1 berekening / energielabel per pand-ID.

Vervolgens speelt de vraag of je zelfstandige wooneenheden hebt of niet. Zie ISSO 7.4.2 van ISSO 82.1. Bij meerdere niet-zelfstandige wooneenheden is het aantal woonfuncties gelijk aan het aantal units dat een gezamenlijke keuken, badkamer en/of toilet deelt.

– Als de wooneenheden geen eigen keuken hebben, maar een gedeelde keuken (evt. incl. woonkamer) per bijv. 8 kamers, dan gelden die 8 kamers + gezamenlijke keuken als 1 wooneenheid. En per wooneenheid moet je een energielabel maken. Het gebouwtype is dan woning in een appartementencomplex (of eengezinswoning, als dat beter past, maar dat zal niet zo vaak voor komen).
– Als de wooneenheden zelfstandig zijn, dan moet je per wooneenheid een energielabel maken.

Ik krijg geen energielabel voor een woongebouw met niet-zelfstandige wooneenheden
Voor een woongebouw wordt nooit een energielabel gemaakt door RvO, ook niet voor een woongebouw met zelfstandige wooneenheden. Als de wooneenheden geen eigen keuken hebben, maar een gedeelde keuken (evt. incl. woonkamer) per bijv. 8 kamers, dan gelden die 8 kamers + gezamenlijke keuken als 1 wooneenheid. En per wooneenheid moet je een energielabel maken. Het gebouwtype is dan woning in een appartementencomplex (of eengezinswoning, als dat beter past, maar dat zal niet zo vaak voor komen).

Ik krijg een foutmelding over adresgegevens, Pand ID, VBO ID, etc.

Over adresgegevens correct invullen leggen we meer uit op deze webpagina.

Kom je er toch niet uit? Stuur dan je vraag met het epa- en monitorbestand naar epa@vabi.nl. 

Zonnepanelen en koeling
Mijn zonnepanelen e.o. koeling komt niet goed op het label te staan.

We geven de gegevens van de grootste rekenzone door. In verschillende versies zijn verbeteringen gedaan, om ook de gegevens van kleinere rekenzone door te geven. Met een nieuwere softwareversie kun je het energielabel vervangen, als de vervangingstermijn van 1 week verstreken is, kun je verlenging daarvan aanvragen bij RvO. We zijn nog steeds bezig om minder vaak voorkomende situaties ook goed te laten lopen. Twijfel je of je al kunt vervangen, stuur dan het epa-bestand naar ons op, dan kunnen wij in de testomgeving controleren hoe het energielabel met de meest recente softwareversie, of soms al de aankomende update er uit komt te zien.

Opnamedetails

De persoons en bedrijfsgegevens die onder opnamedetails getoond worden, worden overgenomen uit de profielgegevens van EP-online van de gebruiker en de organisatie (certificaathouder). Het inschrijfnummer is het referentienummer CI van de certificaathouder.

Risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden

  • EPA-W

De TO juli indicator komt terug op het energielabel bij het risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden. Net als de TO juli eis voor een omgevingsvergunning is de grenswaarde voor risico op het label ook 1,2.

Uitzondering daarop zijn woningen met ongeïsoleerde daken (Rc < 2,5 m2K/W en totaal dakoppervlak ≥ 10 m2). RvO geeft aan dat de TOjuli indicator in die situatie onvoldoende nauwkeurig is. Bij matig of ongeïsoleerde daken wordt de TO juli berekening daarom niet overgenomen en wordt altijd op het label aangegeven dat het risico hoog is, ook als er koeling in de woning is toegepast. Om te voorkomen dat een eventueel inpandig balkon van de bovenburen als een ongeïsoleerd dak beschouwd wordt, wordt bij een totaal dakoppervlak kleiner dan 10 m2 wel de TO juli indicator aangehouden.

Als er een GTO berekening gemaakt is, dan wordt de GTO berekening altijd overgenomen voor de vermelding van het risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden en geldt bovenstaande uitzondering voor woningen met ongeïsoleerde daken niet.


Terug naar de Objecten