Het is helaas nog niet mogelijk om windenergie op te geven in Vabi EPA. Windenergie kan alleen op basis van kwaliteitsverklaring worden meegenomen. Deze zijn er nog niet, helaas kunnen de windmolens daarom niet worden meegenomen.

Uit het opnameprotocol, zie publicaties:

Voor energiesystemen met windturbines geldt dat de op te nemen gegevens op een erkende kwaliteitsverklaring staan. Er moet dan gelet worden of de gegevens van de windturbine vermeld op de kwaliteitsverklaring overeenkomen met de aangetroffen situatie bij de opname.

Het opnemen van gegevens voor gebouwgebonden windenergie en overige technieken worden in dit hoofdstuk niet verder uitgewerkt.

Publicaties
ISSO 75.1 paragraaf 15.2
Bepalen van het type energiesysteem Utiliteit
ISSO 82.1 paragraaf 15.2
Bepalen van het type energiesysteem Woningbouw

Terug naar Installaties