Deze pagina is nog in ontwikkeling.

Bezoek onze Maatwerkadvies Academy voor een uitgebreide toelichting op fitten.

Deze functionaliteit valt onder de module maatwerkadvies en alleen zichtbaar als maatwerkadvies aangevinkt is bij Algemeen, Projectgegevens.

Verwarming / koeling

  • EPA-W
  • MWA

De temperaturen en reducties worden gebruikt om een gemiddelde setpoint temperatuur voor het jaar te berekenen.

Met uren per (werk)dag gereduceerd [h] wordt de nachtverlaging voor de hele week (7 dagen) bedoeld, zie formule 7.62 uit de NTA8800 en tabel 7.13.
Met dagen gereduceerde temp. omgerekend in uren per week [h]  wordt het aantal uur in het weekend bedoeld met een lagere temperatuur.

Voorbeelden dagen gereduceerde temp. omgerekend in uren per week [h] 
Voor een kantoor die 2 dagen per week gesloten is (en dan ook een lagere setpointtemperatuur heeft), dan geef je 2 x 24 h = 48 h op.
Voor een microtheater die slecht 2 dagen per week open is, en de andere 5 gesloten dagen een lager setpoint heeft, dan vul je 5 x 24 = 120 h.
Voor woning is er meestal geen volledige dag een lager setpoint, maar meestal wel een nachtverlaging of overdag een periode met een lager setpoint, dan tel je alle uren van het weekend op. Bijvoorbeeld zaterdag zijn de bewoners i.v.m. sport en hobbies overdag 6 uur weg en een lager setpoint en hebben 6 uur een nachtverlaging, op zondag alleen een nachtverlaging van 6 uur, dan vul 3 x 6 = 18 uur in.
Heeft een woning iedere dag wisselende uren verlaging van setpoint (en dag en weekend dezelfde gereduceerde temperatuur), dan kun je ook het 7 daags gemiddelde uitrekenen en die invullen bij ‘Uren per (werk)dag gereduceerd [h]’ het weekend kun je dan (bij gelijk setpoint) op 0 h laten staan.
Publicaties
Bepaling gebruik per parameter
ISSO 75.2 paragraaf 2.6.3
Bepaling gebruik per rekenparameter
ISSO 82.2 paragraaf 2.6.3

Terug naar Objecten