Het bewerken van objecten werkt grotendeels hetzelfde als in Vabi EPA NTA8800. Daarom verwijzen we op deze pagina per onderdeel naar de online help van Vabi EPA NTA8800. Hier vind je alle achterliggende informatie van de objecteninvoer van AE/EPA.

Algemeen in EPA>>

Deelvoorraadgegevens, opdrachtgever en adviesbureau

Bij het linker tabblad [Algemeen] heb je de mogelijkheid om de algemene gegevens in te vullen voor de hele deelvoorraad. De gegevens die ingevuld kunnen worden zijn onderverdeeld uit 4 tabbladen:


1. Deelvoorraadgegevens

In dit tabblad kun je de deelvoorraadgegevens invullen zoals naam, nummer en omschrijving.

Hierbij is het voor het importeren van een .epa bestand van belang dat het objecttype, de bouwfase en de opname overeen moeten komen met wat hier ingevuld staat in het .epa bestand.

Verder kun je ervoor kiezen om objecten uit de deelvoorraad wel of niet mee te nemen bij het maken van registratiemomenten of voor het overzicht alle objecten uit alle deelvoorraden.


2. Opdrachtgever

In dit tabblad kunnen de gegevens van de opdrachtgever ingevuld worden die betrekking hebben op de contactgegevens
van de woningcorporatie. De invoervelden spreken voor zich en hebben geen invloed op de berekeningen.


3. Adviesbureau

In dit tabblad kunnen de contactgegevens van de EPA-adviseur ingevuld worden. Net als het Opdrachtgever tabblad spreken de invoervelden voor zich en hebben ze ook geen invloed op de berekening.


4. Koppeling met ERP (Connector)

In dit tabblad kun je aangeven of je wilt dat de deelvoorraad gesynchroniseerd moet worden met het ERP systeem. Ten opzichte van de NV Assets Energie (versie 6) werkt de koppeling op basis van het VHE (eenheid) nummer. Vanaf versie 8.10 is het mogelijk om per dataveld aan te geven of deze aangepast moet worden door de Vabi Connector.


Terug naar Objecten