De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid” . Met deze module is het mogelijk om de gevolgen en kansen van het energiebeleid voor het nieuwe woningwaarderingsstelsel te berekenen. Deze module wordt alleen geactiveerd als men beschikt over een WWS-licentie. De module “Energie & WWS” berekent automatisch voor elke woning de punten en de maximaal redelijke huur. In de woninglijst kun je via filters op WWS eenvoudig opvragen bij welke woningen de huidige huurprijs boven de maximaal redelijke huur uitkomt.

De WWS puntentabel (WwsPuntenTabel.xml) wordt bijgewerkt aan de maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli en de liberalisatiegrens per 1 januari. Bij de aandachtspunten bij installatie in de releasenotes en in de installatiehandleiding wordt aangegeven als er een nieuwe WWS bibliotheek wordt meegeleverd. Om de resultaten aan deze nieuwe gegevens aan te passen, moeten alle woningen opnieuw berekend worden. Dit kan via menu ‘Database’ en kies voor ‘Verwijder alle rekenresultaten, bereken alle objecten opnieuw’ vanuit de deelvoorraden overzicht scherm.

WWS kolommen

In de overzicht objecten scherm worden standaard een beperkt aantal kolommen getoond in de lijst. Door met de rechter muisknop op een willekeurige object te klikken (niet op de eerste rij met kolomkoppen) en vervolgens te klikken op de functie ‘Selecteer kolommen’opent je de ‘Selecteer kolommen’ menu met de daarin o.a. de subkop ‘WWS’ (mits de module actief is). Je kunt de WWS kolommen naar wens toevoegen die je wilt zien in de objecten overzicht scherm. Je selectie blijft op uw computer bewaard in de tijdelijke directory, waardoor telkens als je het programma gebruikt, ook je instellingen getoond worden.

WWS gegevens scherm

Per woning kan je de WWS-gegevens inzien als je een woning opent en vervolgens gaat naar het tabblad ‘WWS gegevens’ op het linkerscherm. Je ziet vervolgens dat het scherm is opgebouwd uit de subkoppen ‘Algemene gegevens’, ‘Huidige waarde’, ‘Puntentotalen’ en ‘Berekend’.

Algemene gegevens

Voor de subkop ‘Algemene gegevens’ kan vanuit het scherm de gegevens ingevoerd worden of gebruik worden gemaakt van de functie ‘Import CSV-bestand‘ om de gegevens voor meerder objecten in te vullen. In dit subkop kan je de datavelden in de onderstaande afbeelding invullen. De velden monument, zorgwoning en energieprestatie hebben invloed op de totale punten en wordt berekend volgens de WWS die op dat moment geldig is.

Huidige waarde

De ‘Huidige waarde’ kan ook vanuit het scherm de gegevens ingevoerd worden of gebruik worden gemaakt van de functie ‘Import CSV-bestand‘ om de gegevens voor meerder objecten in te vullen. In dit subkop kan je de datavelden in de onderstaande afbeelding invullen.

Puntentotalen

De ‘Puntentotalen’ kunnen de gegevens alleen ingevoerd worden middels de functie ‘Import CSV-bestand‘. In dit subkop kan je de datavelden in de onderstaande afbeelding invullen. Deze punten worden gebruikt voor het berekenen van de totale WWS punten. De software rekent zelf niet deze punten uit. Je kan de punten exporteren uit de ERP systeem en vervolgens importeren in Assets Energie om de punten bij te werken.

Berekend

De ‘Berekend’ subkop vind je de uitkomst van de software terug. In punt 4 staat de uitkomst van de energieprestatie punten (punt 4). Dit kunnen de punten zijn volgens het geregistreerde energielabel (indien de registratiedatum niet verlopen is) of op basis van het  bouwjaar. Indien de EPV van toepassing is worden die punten gebruikt. Onderaan het scherm zie je ook voor punt 4 wat de uitkomst is op basis van registratie, pré-label, bouwjaar en EPV zodat je kan zien wat het invloed hiervan is op punt 4 en totale WWS punten. Verder vindt je in de subkop de uitkomst op de WOZ waardering, punten voor zorgwoning, punten voor monument en de puntentotaal van de WWS. Daarnaast rekent de software wat de maximaal toegestane huurprijs mag zijn op basis van de puntentotaal. De software rekent ook het verhouding is in% tussen de huidige huur en de maximale huurprijs die gevraagd mag worden. Ook laat de software zien of de woning wel of niet valt in de vrije sector indien de maximaal toegestane huurprijs boven de huurliberalisatiegrens is uitgekomen.


Terug naar Objecten