Onderwerpen binnen :

Algemeen

Sinds versie 8.6 is de EPA-import uitgebreid met de optie om meerdere .epa bestanden te importeren. Hierbij is het mogelijk om aan te geven hoe er omgegaan moet worden met dubbele objecten en constructies. Volg het stappenplan om een of meerdere .epa bestanden binnen de voorraad te importeren;


1. Open de gewenste deelvoorraad

Open de gewenste deelvoorraad waar je het .epa bestand(en) wilt importeren. Let hierbij op dat het .epa bestand(en) alleen geïmporteerd kan worden in een deelvoorraad waar het objecttype, de bouwfase en het opnameniveau gelijk zijn aan het te importeren .epa bestand(en).


2. Ga naar Database en selecteer 'Importeer *.epa bestanden naar (deel)voorraad...'
Zodra je in de juiste deelvoorraad zit ga je naar [Database] en selecteer je de functie [Importeer *.epa bestanden naar (deel)voorraad…]


3. Selecteer de gewenste .epa bestand(en) en importeer ze in de database
Zodra je de functie [Importeer *.epa bestanden naar (deel)voorraad…] hebt geselecteerd, verschijnt de pop-up [Importeren EPA projecten]. Dit bestaat uit de volgende 4 stappen om het .epa bestand(en) succesvol te importeren;

 

1. Bestanden

In deze stap kun je aangeven of je 1 .epa bestand wilt importeren of meerdere door gebruik te maken van het vinkje [Gehele map met *.epa bestanden inlezen].

Zodra je die keuze hebt gemaakt selecteer je de bestanden. Je krijgt het volgende scherm te zien als het gaat om 1 .epa bestand;

Als je het vinkje hebt geselecteerd krijg je de volgende scherm te zien om de gehele map in te lezen;

Bij het importeren van 1 .epa bestand kun je ook kiezen om een epa-w bestand te importeren door de bestandstype uit te klappen en te selecteren op [EPA_W projectbestand (*.EPA_W)];

Voor de optie om de gehele map te selecteren hoef je het bestandstype niet aan te passen en worden automatisch .epa en .epaw bestanden geïmporteerd.

 

2. Afhandeling adressen

Na het selecteren van het .epa bestand(en) krijg je de mogelijkheid om aan te geven hoe er omgegaan moet worden met dubbele adressen. Hierbij kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden;

  • Vervang indien recentere opnamedatum (object in het .epa bestand vervangt het object die al in de database staat)
  • Altijd overslaan (bestaand object in de database zal hierbij niet overschreven worden en het object in het .epa bestand wordt niet geïmporteerd)
  • Altijd toevoegen (ook al komen de adresgegevens overeen, het object in het .epa bestand wordt altijd geïmporteerd. Dit leidt tot objecten met dezelfde adresgegevens)
  • Altijd vervangen (het object in het .epa bestand zal altijd het object in de database met dezelfde adresgegevens overschrijven)

 

3. Afhandeling constructies

Na de keuze hoe om te gaan met dubbele adressen, wordt de vraag gesteld hoe er omgegaan moet worden met constructies die dezelfde eigenschappen of dezelfde naam hebben. Hierbij kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden;

  • Constructies met zelfde eigenschappen samenvoegen (de constructies die alle eigenschappen gelijk aan elkaar hebben, worden samengevoegd)
  • Constructies met zelfde naam + eigenschappen samenvoegen (naast eigenschappen moet ook de naam overeenkomen om de constructies samen te voegen)
  • Alle constructies apart inlezen (alle constructies worden geïmporteerd en komen naast elkaar te bestaan. Dit wordt niet aangeraden, vanwege de grote omvang van een dergelijke database en de vele, onnodige, dubbele vermeldingen)

 

4. Importeren

Na het selecteren van hoe de afhandeling gedaan moet worden voor de constructies, kan de laatste actie worden uitgevoerd om het .epa bestand(en) te importeren in de database door te klikken op [Importeren].

Zodra de import is uitgevoerd, krijg je de volgende melding te zien dat het succesvol is uitgevoerd met de omschrijving hoeveel objecten en constructies zijn geïmporteerd;

Vervolgens gaat de applicatie direct de geïmporteerde objecten doorgerekend. Nadat dit is uitgevoerd, krijg je de volgende melding te zien en kun je op [Ok] klikken. Je hebt nu de actie succesvol uitgevoerd.


Terug naar Database