Bereken alle woningen die nog geen resultaten hebben

Met de tool bereken alle woningen die nog geen rekenresultaten hebben, worden alle woningen die geen resultaten hebben doorgerekend.

Dit kan op over alle deelvoorraden door eerst naar het deelvoorraden overzicht en vervolgens de tool aan te roepen.

Als deze functie alleen bij een deelvoorraad wilt gebruiken, open dan eerst een deelvoorraad.

Verwijder alle rekenresultaten, bereken alle woningen opnieuw

Met deze functie kun je alle woningen opnieuw doorrekenen. De oude resultaten worden dan verwijderd.

Wanneer je in een deelvoorraad zit kun je kiezen of je de totale voorraad opnieuw wilt berekenen of alleen de deelvoorraad die geopend is.


Terug naar de Database