Onderwerpen binnen :

Verwijder object(en)

Vanaf versie 8.9 is het mogelijk meerdere objecten tegelijk te verwijderen met behulp van de [Verwijder object(en)] functie onder tabblad [Database]. Deze functie maakt het mogelijk om middels de selectiescherm meerdere objecten te verwijderen. Hierdoor hoeven objecten niet meer één voor één verwijderd te worden.

Stappenplan


1:Open de 'Verwijder object(en)' functie

2: Selecteer de objecten die verwijderd dienen te worden

3: Bevestig de keuze voor verwijderen

Klik op [Ja] als u de objecten wilt verwijderen. De objecten worden niet definitief verwijderd uit de database, maar verplaatst naar het [Objectenbeheer] die te vinden is onder tabblad [Beheer]

Mochten de verkeerde objecten verwijderd zijn, dan kunnen die in het Objectenbeheer nog hersteld worden of definitief worden opgeschoond. Deze objecten worden automatisch na een jaar definitief opgeschoond.

Terug naar Database