Met de functie [Kwaliteitscontrole (controleer objecten) (Excel)] is het mogelijk om een Excel rapportage uit te draaien die inzichtelijk maakt welke objecten niet doorgerekend kunnen worden en wat de reden hiervan is. De functie is vergelijkbaar met de [Controleer objecten (Excel)] functie die je per object kunt uitvoeren. Het voordeel van de functie [Kwaliteitscontrole (controleer objecten) (Excel)] is dat je dit kunt uitvoeren voor meerdere objecten tegelijk.

De tool exporteert enkel de objecten die minimaal een invoercontrole en/of invoerfouten bevatten die cruciaal zijn voor het correct doorrekenen in de software. In de Excel rapportage staat per niet doorgerekend object welke datavelden aangevuld moeten worden voor het doorrekenen. De meldingen [Berekening geslaagd] en NV-conversienotities worden niet geëxporteerd in het Excel rapportage.

Voor welke situaties is de functie 'Controleer objecten' van toepassing

Er zijn gevallen waarbij de controle per object niet toereikend of te tijdrovend is voor bepaalde toepassingen/implementaties. Dit is de reden waarom deze tool in versie 8.8 is geïntroduceerd. De tool is handig om te gebruiken bij een van de volgende handelingen;

  1. Het inzichtelijk maken van welke objecten niet doorrekenen
  2. Voor het verbeteren van de data kwaliteit
  3. Grootschalig objecten controleren die binnenkort geregistreerd gaan worden
  4. Om na gebruik van de mutatietool uit te zoeken wat de reden is waarom bepaalde objecten niet doorrekenen

Stappenplan


1: Open Kwaliteitscontrole (controleer objecten) (Excel)
Open het menu [Rapportage] in de bovenbalk en klik op de functie [Kwaliteitscontrole (controleer objecten) (Excel)]

2: Selecteer objecten om te controleren
Selecteer de gewenste objecten die je wilt laten controleren

3: Exporteren en openen van de rapportage

Sla het Excel bestand op bij de gewenste locatie en pas eventueel de bestandsnaam aan indien nodig

Open het bestand vervolgens

Alleen objecten met een invoercontrole of invoerfout komen in de export naar voren. Hoe minder objecten in de export staan des te meer objecten er zijn die goed doorrekenen

4: Kijk waar de fouten zitten
Neem de rapportage door en kijk per object naar de meldingen om uit te zoeken welke datavelden gecontroleerd dienen te worden

5: Controleer en/of verbeter invoerveld
Los de invoer- en controle fouten op in Assets Energie of EPA

Tip 1 : De actieve filter(s) blijven net als het objectenscherm staan in het selectiescherm. Hierdoor kan je snel de objecten controle doen na het muteren, omdat de selectie gelijk is gebleven
Tip 2: Er zullen dezelfde  invoer- en controle fouten voorkomen bij een groot aantal objecten. Hiervoor is de [Renovatietool] een ideale middel om voor een groot aantal objecten snel dezelfde fouten te verhelpen

Terug naar Rapportages