Vanaf versie 9.1 is de Woonlasten Webservice gebaseerd op de NTA 8800 methodiek beschikbaar. De Woonlasten Webservice zorgt ervoor dat de potentiële huurder een bewuste keuze kan maken voor een passende woning. Met de door TNO gevalideerde woonlastenmethodiek van Vabi wordt een nauwkeurige en betrouwbare inschatting gemaakt van het toekomstige energieverbruik van een huurder. Op deze pagina kun je zien wat de werkwijze is van Vabi Woonlasten Webservice en de installatie hiervan.

Installatie schema woonlasten webservice

Werkproces Woonlasten Webservice

De Woonlasten en het betaalbaarheidsadvies worden berekend op basis van de onderstaande stappen:

 1. Om de Woonlasten te kunnen berekenen wordt de huurdersinformatie (huishoudprofiel, leeftijd, opleiding) en informatie over de woning doorgegeven aan de webservice;
 2. De webservice haalt de energetische kenmerken van de woning op uit de database van Vabi Assets Energie;
 3. Op basis van de gegevens over de huurders en de woning worden de woonlasten berekend (huur incl. huurtoeslag en energielasten);
 4. De Woonlasten worden samen met de huurdersinformatie gekoppeld aan de normbedragen die door het Nibud zijn aangeleverd (in het bestand Betaalbaarheidsclassificatie.vabi) en de service geeft een score voor de betaalbaarheid;
 5. De Woonlasten en de betaalbaarheidsscore worden doorgegeven aan de website en getoond aan de woningzoekende in de vorm van een tabel met de Woonlasten en een betaalbaarheidsadvies.

Installatie

Wat is er voor nodig en hoe wordt de Woonlasten Webservice geïnstalleerd? Volg onderstaande stappen om Woonlasten te installeren.

Systeemeisen

 • Woonlasten

De Woonlasten Webservice is een Windows service welke is gebaseerd op WCF (Windows Communication Foundation) en biedt een standalone webservice aan. Via een externe link (https) wordt de Woonlasten Webservice beschikbaar gesteld . De Woonlasten Webservice maakt gebruik van een ODBC koppeling met de Assets Energie database.

Het systeem moet minimaal voldoen aan het volgende:

Soort  
Webserver (IIS) Mag op een bestaande server
Besturingssysteem Microsoft Server 2019 of hoger
.Net Framework Versie 4.7 of hoger
SSL certificaat Voorbeeld:

 • Woonlasten.vabi.nl
 •  *.vabi.nl

Installatie stappenplan

 • Woonlasten

Volg de stappen om de Woonlasten Webservice te installeren. Ook word in het kort beschreven hoe de andere benodigdheden worden geïnstalleerd en aangemaakt.

Stap 1: Download de nieuwste versie van Assets Energie vanaf de site
 1. Klik hier om naar de site te gaan
 2. Klik op download Vabi Assets Energie op de laatste versie te downloaden

Stap 2: Voer de setup uit
 1. Navigeer naar de installatie suite: :  .\Suite_Assets_Energie_*.**\installatiescherm.exe
 2. Voer de Vabi Woonlasten Webservice-versienummer.exe uit

Stap 3: Klik op: Next

Stap 4: Klik op: Install

Stap 5: Klik op: Yes

Stap 6: Het config-bestand Aanpassen

Het config-bestand opent zicht vanzelf. Pas de volgende onderdelen aan: Hierbij dient [SERVER_NAME], [DATABASE_NAME], [USER_NAME], [PASSWORD] en [SERVER_NAME OR IPADDRESS] ingevuld te worden. Sla het config-bestand daarna op, door middel van het bestand te sluiten.

 1. [SERVER_NAME] = De naam van de server waarop de SQL database staat geïnstalleerd.
 2. [DATABASE_NAME] = De naam van de database. deze is ook te herleiden uit SQL-manager. Gebruikelijk is dit: Vabi_klantnaam
 3. [USER_NAME] = Dit is de standaard user in SQL om de losse Vabi software componenten te koppelen aan de SQL datase. Standaard is dit: Vabi
 4. [PASSWORD] = Dit is  standaard password behorende bij de [USER_NAME] in SQL om de losse Vabi software componenten te koppelen aan de SQL datase. Standaard is dit: Vabi
 5. [SERVER_NAME OR IPADDRESS] = Dit vormt de endpoint, hierbij mag een keuze worden gemaakt welke invoer wordt gebruikt: Server_name of IPadress

 • Buiten de installatie pop-up om kan het config-bestand worden gevonden in de installatie directory. Bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\Vabi\WoonlastenWebservice\Vabi.Assets. WoonlastenWebservice. WindowsService.exe.config.
 • Deze kan worden bewerkt in applicaties als notepad of notepad++.
 • De genoemde invoervelden zijn te vinden in regel: 26 en 52

Stap 7: Klik op: Next

Stap 8: Klik op: Finish

Stap 9: Installeer SSL certificaat op de server
 1. Open Internet Information Services (IIS)
 2. Installeer de certificaat (Create Certificate Request)

Stap 10: Ophalen thumbprint via IIS
 1. Open IIS
 2. Selecteer de server
 3. Ga naar server certificates
 4. Dubbelklik op het (nieuwe) certificaat
 5. Navigeer naar details
 6. Klik op Thumbprint
 7. Kopieer de Thumbprint code
 8. Plaats deze in de netsh code op de plaats:[ %thumbprint%]

Voorbeeld: netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8833 certhash=a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b appid={%appid%}

Bij het kopiëren van de Thumbprint kan het gebeuren dat er om de twee karakters een spatie staat, deze spaties dienen te worden verwijderd. Bijvoorbeeld: de Thumbprint “a9 09 50 2d d8 2a e4 14 33 e6 f8 38 86 b0 0d 42 77 a3 2a 7b” zou moeten worden opgegeven als “a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b”

Stap 11: Maak een appid aan
 1. Open de browser en navigeer naar: www.guidgenerator.com of klik hier
 2. Klik op de knop [generate some GUIDs!]
 3. Kopieer de gegenereerde code
 4. Plaats de code in de netsh code op de plaats: %appid%

Voorbeeld: netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8833 certhash=a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b appid={a4f19115-1a0e-4a0a-bc76-49ed57c4e091}

Stap 12: Certificaat toekennen via command-prompt

De code die is aangemaakt is in feite het commando om het certificaat toe te kennen via command-prompt. Volg onderstaande stappen:

 1. Open command-prompt of cmd.exe (als administrator)
 2. Kopieer de aangemaakte code en plak deze in command-prompt
 3. Druk op enter om het commando uit te voeren

Stap 13: Whitelisten van IP-adressen

De volgende IP-adres moeten vrij gegeven worden als er gebruikt wordt van IP-filtering. Hiermee kan Vabi de klant ondersteunen indien problemen zijn.

 • Vabi: 159.100.85.110

De endpoint van stap 6 mailen naar assets@vabi.nl.

 

Update Woonlasten NV (versie 6) naar NTA 8800 (versie 9) stappenplan

 • Woonlasten

Volg de stappen om Woonlasten te updaten van de NV (versie 6) naar de NTA 8800 (versie 9).

Stap 1: Download de nieuwste versie van Assets Energie vanaf de site
 1. Klik hier om naar de site te gaan
 2. Klik op download Vabi Assets Energie om de laatste versie te downloaden

Stap 2: Voer de setup uit
 1. Navigeer naar de installatie suite: :  .\Suite_Assets_Energie_*.**\installatiescherm.exe
 2. Klik op: stap 4.  Installeer Woonlasten Webservice uit

Stap 3: Klik op: Ja

Klik op ja om de oude versie van de Woonlasten Webservice te verwijderden. Het is niet mogelijk om beide tegelijk te gebruiken.

Stap 4: Klik op: OK

Voordat je de oude versie gaat verwijderen krijg je de onderstaande vraag te zien. Met de nieuwe Woonlasten Webservice zijn er wat aanpassingen gemaakt in het config-bestand. Deze dient opnieuw ingevuld in stap 10. Echter staan de gegevens als de server naam, database naam, inlog en endpoint nog in de huidige config-bestand die ingevuld kan worden in de nieuwe config-bestand. Tijdens de update wordt automatisch de huidige config-bestand opgeslagen in de installatiemap van de Woonlasten Webservice die later in de installatie overgenomen kan worden.

Stap 5: Klik op: Uninstall

Klik op ”Uninstall” om door te gaan met het verwijderen van de huidige versie.

Stap 6: Klik op OK om de uninstall af te ronden

Stap 7: Klik op: Next

Klik op Next om door te gaan met de installatie van de nieuwste versie

Stap 8: Klik op: Install

Stap 9: Klik op: Yes

Stap 10: Het config-bestand aanpassen

Open het config-bestand ”Vabi.Assets.WoonlastenWebservice.WindowsService.exe_OLD.config” en neem de gegevens server naam, database naam, gebruiksnaam, wachtwoord en endpoint over naar de nieuwe config-bestand ”Vabi.Assets.WoonlastenWebservice.WindowsService.exe.config

 • Buiten de installatie pop-up om kan het config-bestand worden gevonden in de installatie directory. Bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\Vabi\WoonlastenWebservice\Vabi.Assets. WoonlastenWebservice. WindowsService.exe.config.
 • Deze kan worden bewerkt in applicaties als notepad of notepad++.
 • De genoemde invoervelden zijn te vinden in regel: 26 en 52

Stap 11: Klik op: Next

Stap 12: Klik op: Finish

 

SSL certificaat updaten

 • Woonlasten

Volg de stappen om SSL certificaat te updaten als het verlopen is.

Stap 1: Verwijder oude SSL certificaat
 1. Open command-prompt of cmd.exe (als administrator)
 2. Type netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:8833
 3. Druk op enter op het commando uit te voeren

Stap 2: Installeer nieuwe SSL certificaat op de server
 1. Open Internet Information Services (IIS)
 2. Installeer de certificaat (Create Certificate Request)

Stap 3: Ophalen thumbprint via IIS
 1. Open IIS
 2. Selecteer de server
 3. Ga naar server certificates
 4. Dubbelklik op het (nieuwe) certificaat
 5. Navigeer naar details
 6. Klik op Thumbprint
 7. Kopieer de Thumbprint code
 8. Plaats deze in achter de carthash= hieronder

Voorbeeld: netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8833 certhash=a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b appid={%appid%}

Bij het kopiëren van de Thumbprint kan het gebeuren dat er om de twee karakters een spatie staat, deze spaties dienen te worden verwijderd. Bijvoorbeeld: de Thumbprint “a9 09 50 2d d8 2a e4 14 33 e6 f8 38 86 b0 0d 42 77 a3 2a 7b” zou moeten worden opgegeven als “a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b”

Stap 4: Maak een appid aan
 1. Open de browser en navigeer naar: www.guidgenerator.com of klik hier
 2. Klik op de knop [generate some GUIDs!]
 3. Kopieer de gegenereerde code
 4. Plaats de code in de haakjes achter de plaats appid=

Voorbeeld: netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8833 certhash=a909502dd82ae41433e6f83886b00d4277a32a7b appid={a4f19115-1a0e-4a0a-bc76-49ed57c4e091}

Stap 5: Certificaat toekennen via command-prompt

De code die is aangemaakt is in feite het commando om het certificaat toe te kennen via command-prompt. volg onderstaande stappen:

 1. Open command-prompt of cmd.exe
 2. Kopieer de aangemaakte code en plak deze in command-prompt
 3. Druk op enter op het commando uit te voeren

 

Energieprijzen handmatig aanpassen

Mochten de aangeleverde energieprijzen niet meer up to date zijn, dan kan door middel van een handmatige aanpassing de energieprijzen gewijzigd worden. Hiervoor dien je wel toegang te hebben tot de installatiemap van de Woonlasten Webservice. Mocht je dit niet hebben, dan kan de wijziging alleen samen met de ICT beheerder/externe ICT partij geregeld worden.

Volg de volgende stappen om dit uit te voeren.

Stap 1: Ga naar de installatiemap van de Woonlasten Webservice en open het volgende bestand

Stap 2: Wijzig de energieprijzen naar wens en sla het bestand op

Stap 3: Ga naar Services en start de Vabi Woonlasten Webservice opnieuw op

Hiermee zorg je ervoor dat de nieuwe energieprijzen nu ook worden gebruikt in de berekening op het woningverdeelsysteem.


Terug naar Installatie / Updaten