Onderwerpen binnen :

Bij de overgang van het Nader Voorschrift naar de NTA 8800 is er een grote wijziging geweest in de rekennorm. Gevolg hiervan is dat er fundamenteel anders wordt gerekend en dat de gevraagde data voor een berekening is uitgebreid van ongeveer 150 naar 300 tot 450 datavelden. Omdat het ontzettend zonde is om ongeveer 150 datavelden per woning kwijt te raken bij de overgang naar de NTA 8800, hebben wij als Vabi een oplossing geboden: data conversie van het NV naar de NTA 8800. Nu is niet alle data verloren en is er een onderbouwd uitgangspunt voor de pre-labels.

De functie ‘Controleer object’ toont een samenvatting van de datavelden die zijn gewijzigd in de norm en de nieuwe datavelden die wij hebben aangevuld. De velden die worden getoond, zijn ook rood gearceerd in de software. Objecten met deze notities en arceringen tonen een rood ‘EP2 EMG forf.’ berekende waarde in het objectenoverzicht.

De functie: ‘Wis NV conversienotities’ verwijdert deze notities en de berekende EP2 EMG forf. waarden worden weer zwart.

De rode EP2 emg forf waarde die getoond worden bij aanwezigheid van conversienotities

De nv-conversienotities worden per dataveld getoond. Als al deze datavelden zijn verwijderd wordt er geen rood ep2 emg forf. meer getoond.

NV conversienotities verwijderen

Met de tool ‘Wis NV conversienotities’ worden van 1 of meerdere woningen de conversienotities verwijderd. Volg onderstaande stappen om dit te doen:

Stap 1: Selecteer de functie: 'Wis NV Conversienotities'

1. Open menu ‘Mutatietools’

2. Selecteer de functie: ‘Wis NV Conversienotities’

Stap 2: Selecteer objecten

Selecteer de desbetreffende objecten

Stap 3: Bevestig het verwijderen met: Ja

De conversienotities van alle geselecteerde objecten zullen verwijderd worden. Deze zijn niet meer te herstellen. Wilt u doorgaan? [Ja]

 

 


Terug naar Mutatietools