Datavelden referentie

In Assets Energie heeft ieder object een eigen energielabel. Zowel de hoofdwoningen als de referentiewoningen komen dus in principe voor in de database. Wanneer de woningen worden geregistreerd op basis van representativiteit, worden deze gegevens automatisch ingevuld.

Data voorbereiden registeren

Voordat je begint met registeren is het handig om te inventariseren welke woningen o.b.v. representativiteit geregistreerd kunnen worden. Binnen een complex zullen er een aantal clusters zijn van woningen die gelijk zijn. In de onderstaande schematische weergave van een flatgebouw met galerij ontsluiting, zijn er vijf clusters met woningen die gelijk zijn binnen een complex. De grootste groep hierin is cluster A, gekenmerkt door de tussenverdieping en tussen ligging.

Zorg dat de objecten in hetzelfde cluster, in hun naam of complex naam, dezelfde aanduiding hebben, zodat met filters in het selectie scherm de verschillende groepen snel te selecteren zijn. Voor de vijf clusters krijg je dan bijvoorbeeld CPL0008-A, CPL0008-B, CPL0008-C, ect .

Stappenplan AE


1: Open object die je gaat registeren
Open de woning die je gaat registeren

Tip: Filter in het objectenscherm al op het juiste complex. Dat maakt het proces met registeren zelf later makkelijker 

2: Registeren representatief

In het te registreren object klik je op de knop [Registreren Representatief]

3: Selecteer woningen die als referentie geregistreerd worden

4: Keuze data referentiewoningen aanpassen
  • [Ja ] Behoudt brondata referentie woningen
  • [Nee] Maakt referentie woningen identiek aan huidige woning

Het scherm ‘Energielabel registratie’ geeft nu 5 referenties weer

5: Voer de registratie uit

Druk op de knop uitvoeren en de energielabels zullen berekend worden

6: Data aangepast

In Assets Energie zal van de referentiewoning onder kopje Algemeen > Referentieadresgegevens het vinkje ‘gebaseerd op referentie’ aan staan, met hierbij de adresgegevens van de hoofdwoning. In tegenstelling tot EPA, zijn deze gegevens wel te wijzigen.

 

 

Stappenplan EPA


1: Kruis het vinkje 'Representatieve woning' aan en voeg referentieadressen toe

Voeg referentieadressen toe onder kopje Algemeen > Registratiegegevens invoer > vink aan ‘Representatieve woningen’

2: Voer de registratie uit

Voer de registratie uit bij ‘Registreren (afmelden)’

3: Data aangepast

De referentiewoningen zijn te zien in kopje Algemeen > ‘Registratiegegevens vastgelegd bij EP-online’. In tegenstelling tot AE zijn deze gegevens niet te wijzigen.

Verschil Assets Energie en EPA

In EPA staan de referentiewoningen onder het te registreren object. In AE staan in de referentiewoning de adresgegevens van de geregistreerde woningen. In EPA is er dus 1 object voor meerdere woningen en in AE heeft elke woning een eigen project in de database.

Representativiteit volgens de NTA 8800

De NTA 8800 heeft regels opgesteld met betrekking tot het wel of niet mogen toepassen van representativiteit bij verschillende gebouwtypen. De kans dat representativiteit kan worden toegepast bij woningen met meerdere eigenaren is bijvoorbeeld erg klein en op utiliteit mag nooit representativiteit worden toegepast. De woningtypes dienen gelijk te zijn aan elkaar en de verschillen in A*U mogen in totaal niet groter zijn dan 10%. Uitgebreidere informatie over het toepassen van representativiteit bij woningen kan gevonden worden in ISSO 82.1, hoofdstuk 15.


Terug naar Objecten