Wat kan je met een energieplan?

Met energieplannen kan je maatregelen of maatregelpakketten doorvoeren op delen van jouw woningvoorraad. Het is hiermee mogelijk om bijvoorbeeld voor één of meerdere woningen/complexen de effecten van de toegewezen maatregelen door te laten rekenen.

Het is belangrijk dat eerst de maatregelen zijn aangemaakt. Meer informatie over het aanmaken van maatregelen kan je hier vinden.

 

Een nieuw energieplan toevoegen

Bekijk onderstaande tutorial hoe het toevoegen van een nieuw energieplan werkt.

 

Stappenplan toevoegen energieplan

De onderstaande stappen zijn gekoppeld aan de bullets in het printscreen van het Energieplan. *Je komt terecht in dit venster nadat je in het tabblad 'Energieplannen' op toevoegen hebt geklikt.

1

Algemene gegevens

Je kan in stap 1 de algemene gegevens van je energieplan invullen en/of bijwerken. Hier kan je bijvoorbeeld de eigenaar toevoegen en eventueel de start- en opleverdatum toevoegen. De naam van je plan is een verplicht veld, de andere velden zijn optioneel.

2

Selecteer woningen

In stap 2 selecteer je de woningen die wilt meenemen in dit energieplan. Klik op ‘Selecteren/verwijderen’ om de woningen te selecteren en/of te verwijderen uit je energieplan. Je komt dan in het selectiescherm terecht.

3

Selecteer maatregelen

In stap 3 koppel je de maatregelen die je wilt toepassen. Klik  op ‘Toevoegen’, om een maatregel uit het tabblad ‘Maatregelen’ te selecteren en toe te voegen in het energieplan.

In een latere fase kan je hier ook extra maatregelen selecteren om toe te voegen aan het bestaande energieplan.

4

Berekenen

Zijn alle gewenste woningen en maatregelen geselecteerd, klik dan op ‘Berekenen’. Hierna verschijnen de resultaten in het Resultatenoverzicht (5).

Exporteer naar Objectenrapportage
Vervolgens kan je de berekende resultaten van het energieplan exporteren naar een Excel rapportage. Klik hiervoor op  ‘Objectenrapportage (Excel)’.

5

Resultaten

In deze tabel zie je beknopt de effecten van de gekozen maatregelen.

Zoals in stap 4 besproken, is de gedetailleerde uitvoer van de resultaten via de Objectenrapportage te verkrijgen.

6

Energieplannen opslaan of annuleren

Ben je tevreden met het energieplan, dan kan je deze opslaan. Klik op ‘OK’, het energieplan is dan te zien in het overzichtsscherm van de Energieplannen. Klik je op ‘Annuleren’ dan verwijder je alle invoer en sla je het energieplan niet op. Je kunt dit energieplan dan ook niet meer terugvinden in het overzicht.


Terug naar Maatregelen en Energieplannen (module Energie en CO2-beleid)