Om de tool te starten klik je in het menu, onder [Tools] op [Kwaliteitscontrole]

Door in het ‘pull-down’ menu achter ‘Controle’ te kiezen voor de gewenste controle krijg je een overzicht van de woningen die niet voldoen aan de gestelde criteria. Onder de gemaakte keuze komt direct te staan hoeveel woningen en hoeveel procent van het totaal aantal woningen WEL en NIET voldoet aan het criterium.

In het overzichtsscherm wordt een opsomming weergegeven van de woningen die niet door de controle gekomen zijn. In de laatste kolom(men) vind je informatie die relevant is voor de geselecteerde controle. Indien gewenst, kun je de geconstateerde onwaarschijnlijkheid direct herstellen door te dubbelklikken op een woning. Hiermee kom je in het woninginvoerscherm van de woning en kun je de gewenste gegevens wijzigen. De herstelde woning(en) verdwijnt nu uit het overzichtsscherm.

Woningen uitsluiten

Als je een woning hebt gecontroleerd en je hebt geconstateerd dat de invoer juist is, dan kun je deze uitsluiten, zodat deze niet opnieuw getoond wordt in de kwaliteitscontrole. Desgewenst kun je een argumentatie voor het uitsluiten opgeven. Daarna klik je op de knop [Woning uitsluiten] of je kiest voor [Uitsluiten woning] via jouw rechter muisknop.

Als je de uitgesloten woningen wilt inzien, kun je bij het veld ‘Toon’ het pull-down menu openen en kies voor ‘Woningen die zijn UITGESLOTEN voor de controle’. In de laatste kolommen kun je zien welke gebruiker de woning heeft uitgesloten en, indien van toepassing, met welke argumentatie.

Je kunt de uitsluiting ongedaan maken met de knop [Verwijder uitsluiting] of je kiest voor [Uitsluiting ongedaan maken] via jouw rechter muisknop.

Overzicht van controles

De volgende controles kunnen uitgevoerd worden:

Controle exporteren

Je kunt de gecontroleerde gegevens exporteren met behulp van de knoppen [Samenvatting alle controles (MS Excel)] en [Export adressen huidige controles (MS Excel)]. Je dient hiervoor MS Excel geïnstalleerd te hebben op jouw computer.

Bij [Samenvatting alle controles (MS Excel)] wordt in Excel een samenvatting getoond van alle controles. Aangegeven wordt het totaal aantal woningen en het aantal woningen dat aan het criterium voldoet (absoluut en procentueel).

Bij de keuze voor [Export adressen huidige controles (MS Excel)] wordt het overzichtsscherm geëxporteerd naar Excel. Alle zichtbare gegevens zullen overgenomen worden.


Terug naar Tools