Onderwerpen binnen :

Hierin worden de kolommen in de woninglijst gedefinieerd.

Energie

 • Afgemelde energie index
  • De EI zoals bekend staat bij ep-online (ep-online.nl). Dit is de EI van de woning van het moment van afmelden, geldig voor WWS (kan dus enkelen jaren, maanden, dagen oud zijn, opgesteld conform Nader Voorschrift of daarvoor). De afgemelde energie-index heeft een geldigheid van 10 jaar na opnamedatum.
 • Huidige EI
  • De EI op dit moment, wanneer je vandaag zou afmelden. Dit is de energie-index die in WWS in de puntentelling meedoet.
  • Wanneer nog niet alle informatie volgens het Nader Voorschrift bekend is, wordt er voor een aantal gegevens gerekend met standaard waarden om toch een -bij benadering- enegie-index te kunnen berekenen. Wanneer er een monitorbestand wordt gegenereerd om de woning af te melden moeten al deze waarden uiteraard wel zijn ingevuld, anders zal de EI niet worden berekend. De gebruikte standaard waarden zijn:
   • Woningsubtype bij meergezinswoningen: hoekwoning onder het dak.
   • Gebouwafmetingen meergezinswoning: Alle portiekwoningen, maisonnette en overig flat krijgen vaste afmetingen voor lxbxh van 10x36x12 in overeenstemming met het definitieve energielabel. Bij galerijwoningen worden de afmetingen 10x55x12 (o.b.v. 4 hoog en 10 breed)
   • Bouwtype: Traditioneel/gemengd zwaar
   • Kozijn bij panelen: Hout/kunststof
   • Oriëntatie bouwdelen: West
   • Hellingshoek beglazing: 90 graden
   • CW-klasse: GBO < 60 m2 = CW2, GBO < 100 m2 = CW3, overige gevallen is CW4
   • Elektrisch omzettingsgetal bij Micro-Wkk met kwaliteitsverklaring: 0.05 of 0.10 (HRe label)
   • Thermisch omzettingsgetal bij Micro-Wkk met kwaliteitsverklaring: 0.86
   • Installatiejaar ventilatie: Bouwjaar van de woning
   • Volume opslagvat zonneboiler: 120L
   • Isolatiedikte geïsoleerde leidingen: 20mm
   • Afgiftesysteem verwarming: Radiatoren
 • EI EMG
  • EMG: energie maatregelen op gebiedsniveau. Dit is de energie-index (EI EMG) die berekend is met een (of meerdere) (EMG) kwaliteitsverklaring(en) t.b.v. de Energiebesparing voor het Energie-akkoord of andere (lokale) Energiebesparingsinitiatieven. Indien er een energie-index wordt bepaald in het kader van het WWS, mag er geen gebruik worden gemaakt van energiebesparende maatregelen op gebiedsniveau (emg).
  • Er worden dan 2 energie-indexen opgesteld:
   • een EI-rapport* waarbij de EI is berekend met de (EMG) kwaliteitsverklaring t.b.v. de Energiebesparing voor het Energie-akkoord of andere (lokale) Energiebesparingsinitiatieven.
    In Vabi is dit de EI EMG.
   • Een EI-rapport waarbij de EI is berekend zonder EMG kwaliteitsverklaring t.b.v. het WWS.
    In Vabi is dit de huidige EI, resp. afgemeld EI.
  • Vanaf versie 6.00 (sep 2017) kan in de meeste gevallen de EI EMG doorgegeven worden aan EP-online, daarvoor werd alleen de EI voor WWS doorgegeven naar EP-online.
  • ISSO 82.1 (regeling voor energie index) zegt het volgende: Indien er bij de woning sprake is van warmtelevering derden en is er voor het warmte leverend net een gecontroleerde kwalit eitsverklaring beschikbaar, mag hiervoor gebruik worden gemaakt bij het opstellen van een energie-index rapport. Uitzondering hierop is indien er een energie-index rapport wordt opgesteld in het kader van het WWS.
 • Afgemelde EI EMG
  • Dit is de EI met energiemaatregelen op gebiedsniveau (EI EMG) die bij afmelden doorgegeven wordt aan EP-online. Beschikbaar vanaf versie 6.00, sep 2017.
 • Afgemeld Label
  • Het label zoals bekend bij ep-online (ep-line.nl). Dit is het label van de woning van het moment van afmelden (kan dus enkelen jaren, maanden, dagen oud zijn, afgemeld vòòr het Nader Voorschrift, dus voor 1-1–2015). Het afgemeld label heeft een geldigheid van 10 jaar na opnamedatum.
 • Definitief label
  • Het energielabel vastgesteld door RvO.nl via de vereenvoudigde methodiek. Deze wordt niet door Vabi geleverd, maar kan door de EPA-adviseur die de woning heeft afgemeld worden opgehaald van EP-online.
 • Pre-label
  • Vanaf 29 maart 2018 is het energielabel (de labelklasse) weer gekoppeld aan de energie-index. Het pre-label geeft aan wat de te verwachten labelklasse is, als met de huidige versie en huidige invoer de woning wordt afgemeld. De betrouwbaarheid van de getoonde labelklasse is afhankelijk van de invoer, zie standaard waarden bij huidige EI hierboven.

Invoer

 • Status
  • Deze kun je zelf aanpassen in het woninginvoerscherm:
   • in behandeling: Invoer nog niet compleet (nog mee bezig)
   • klaar voor afmelden: Volledig ingevoerd en klaar om afgemeld te worden
   • afgemeld: De woning is afgemeld bij ep-online
   • — : Geef hier zelf een definitie aan
   • nieuw: Deze status krijgt een woning wanneer die net is aangemaakt
   • opvolgen: Moet extern of intern nog aangevuld worden
   • prelabel: Wel al volledig ingevoerd, nog niet afgemeld
   • mutatieprobleem: Moet extern of intern nog aangevuld worden (Het probleem kunt u in het scherm “omschrijving” beschrijven)
 • Status Nader Voorschrift
  • Met invoer van het Nader Voorschrift heeft Vabi bestaande data omgezet naar het Nader Voorschrift opnameprotocol middels een conversie. De status Nader Voorschrift geeft in de woninglijst en het filter aan wat de status van de data is.
   • NV nieuw woning: conversie is niet van toepassing, alle data moet ingevoerd worden.
   • Niet conform NV invoer
   • NV invoer automatisch geconverteerd
   • NV invoer volledig
 • Type woning
  • Portiekwoning, rijwoning, vrijstaande woning, galerijwoning etc. (volgens ISSO 82.1)
 • Subtype woning
  • Tussenwoning op tussenverdieping, tussenwoning op onderste bouwlaag etc.(volgens ISSO 82.1)
 • SVB status
  • Mogelijkheid om de volgende status aan de woning toe te kennen: verkoop, sloop, klein onderhoud, groot onderhoud, door exploiteren.

Registratiemoment

 • Efficiënte warmte-opwekker
  • Vr-ketel met elek. ontsteking,
  • HR107-ketel,
  • Warmtepomp,
  • Externe warmtelevering,
  • Gebouwgebonden WKK,
  • Microwkk (met bijstook op gas),
  • Microwkk (met bijstook op elektra),
  • HRe-ketel (met bijstook op gas),
  • HRe-ketel (met bijstook op elektra),
  • Warmtepomp (met bijstook op gas) en
  • Warmtepomp (met bijstook op elektra)
 • Efficiënte tapwateropwekker
  • Combitap HR,
  • Combi vat HR,
  • Warmtepomp boiler,
  • Externe warmtelevering en
  • Collectief wkk / Microwkk

WWS

 • WWS status
  • Label plichtig of niet label plichtig
 • Huur
  • Huidige (kale) huur, zoals de huurder op dit moment per maand betaald.
 • Servicekosten
  • Kan bestaan uit de volgende kosten: elektra, gebruik gemeenschappelijke woonruimten, schoonmaakkosten, glasbewassing, beheerderskosten etc.
 • Woonlasten
  • Huur (incl. huursubsidie), servicekosten en energielasten
 • WWS punten oud
  • Totale WWS punten aantal volgens de oude punten telling (waarbij het label nog niet werd meegenomen).
 • WWS punten
  • WWS punten volgens de nieuwe telling, wanneer de woning is afgemeld op basis van het label en wanneer de woning nog niet is afgemeld op basis van het bouwjaar.
 • Maximale huur oud
  • De maximaal te vragen huur (per maand) op basis van de oude punten telling.
 • Maximale huur
  • De maximale huur volgens de nieuwe telling wanneer de woning is afgemeld op basis van het label en wanneer de woning nog niet is afgemeld op basis van het bouwjaar.
 • Maximale huur (o.b.v. label)
  • De maximale huur volgens de nieuwe telling op basis van het prelabel (huidige situatie).

Terug naar Online Help