Wanneer je de optie “Indien een adres is afgemeld, maak de certificaten aan in het documentbeheersysteem” heeft aangevinkt, worden de documenten aangemaakt volgens de juiste lay-out en rekenmethode:

  • Is het te importeren project afgemeld vóór 2010, dan worden de documenten aangemaakt volgens de oude methodiek en lay-out.
  • Voor de projecten die zijn afgemeld vanaf januari 2010 tot en met december 2014 worden de documenten aangemaakt volgens de nieuwe methodiek en lay-out (herziene versie 2009 en 2011).
  • Voor de projecten die zijn afgemeld vanaf januari 2015worden de documenten aangemaakt volgens de nieuwe methodiek en lay-out (Nader Voorschrift).
  • Voor projecten die nog niet zijn afgemeld worden uiteraard geen EPBD-documenten aangemaakt.

Nu kan het voorkomen dat een woning is afgemeld volgens de oude methodiek, maar dat deze woning in een recente versie van EPA-W of Vastgoed (beiden vanaf versie 2.00) is geopend en opgeslagen. Hierdoor ontstaat er een conflict tussen de versie van de rekenkern (2.00) en de afmelddatum (vóór 2010) in het project. Het meest waarschijnlijk is dan dat de woning is afgemeld met rekenkern versie 1.10, en dus worden er voor deze woningen EPBD-documenten aangemaakt volgens rekenkern 1.10. Dit wordt wel in het importverslag gemeld, zodat je de documenten voor deze woningen nog kunt controleren.

N.B. Als er oudere EPA-W bestanden (gemaakt met een eerdere versie dan EPA-W 2.00) worden geïmporteerd, dan worden geen monitorbestanden aangemaakt. Met de functie “Meerdere monitorbestanden opslaan” worden monitorbestanden volgens de huidige methodiek aangemaakt.

Alle EPBD-documenten aanmaken

Het is ook mogelijk om in één keer alle EPBD-documenten aan te maken. Dan worden voor de betreffende woning de volgende documenten aangemaakt:

  • Certificaat
  • BRL Bijlage
  • Monitorbestand
  • EPAW-project van de huidige situatie

Je kunt voor een of meerdere woningen tegelijk EPBD-documenten opslaan in het documentbeheersysteem. Bovenin het scherm van het programma vind je in het menu [Certificaten] de optie [Meerdere sets EPBD-documenten opslaan ]. Als je hiervoor kiest krijg je een selectiescherm te zien, zoals beschreven is in paragraaf 7.9. In dit scherm selecteert je de juiste woningen, zodat deze verschijnen in het rechterscherm. Als je klaar bent met selecteren druk je op de knop [OK] of de [Enter] toets. Je kunt hier niet aangeven op welke locatie je de bestanden wilt opslaan; dit gebeurt altijd in het documentbeheersysteem. Om de documenten op een andere locatie op te slaan dien je de overige keuzes uit het menu [Certificaten] te gebruiken.

Voordat de documenten worden aangemaakt krijg je nog een waarschuwing om aan te geven dat er nieuwe documenten worden aangemaakt volgens de nieuwe methodiek en de afmeldgegevens worden bijgewerkt:

 


Terug naar Certificaten