Via het menu “Beheer” is het mogelijk om instellingen en data binnen Assets Energie te beheren. In dit hoofdstuk lichten we toe hoe de adviseurgegevens, gebruikers en rechten en de koppeling met het documentbeheermap ingesteld en beheerd kunnen worden.

Daarnaast is het mogelijk om de woningen, constructies, maatregelen en energieplannen te beheren via dit menu.


Terug naar Online Help