In de eerste stap dienen de algemene gegevens voor de (deel)voorraad te worden ingevoerd. Deze informatie heeft geen invloed op de berekeningen, maar zal terug te vinden zijn in het hoofdscherm (voorraadgegevens) en op het certificaat en de rapportages.

De algemene gegevens (zie bovenstaand figuur) dien je in drie categorieën in te voeren. De eerste categorie betreft de voorraadgegevens. In de tweede categorie wordt om de gegevens van de opdrachtgever (woningcorporatie) gevraagd. Bij de derde categorie dienen de gegevens van de adviseur ingevoerd te worden.

Voorraadgegevens

In deze stap kun je de benodigde gegevens opgeven voor de (deel)voorraad waarbinnen je de voorraadanalyse en/of het beleid gaat maken.

In dit scherm kun je aangeven of deze deelvoorraad meegenomen moet worden voor uitwisseling van gegevens met het primair systeem en Vabi Vastgoeddata via de Connector. Door het vinkje bij ’Deelvoorraad synchroniseren met behulp van de Vabi Connector’  uit te zetten, worden de woningen in deze deelvoorraad niet meegenomen.

“Datum rapport” is enkel van toepassing voor vermelding van de datum op de rapportages

 

Opdrachtgever

De gegevens van de opdrachtgever, zoals hieronder, hebben betrekking op de contactgegevens van de woningcorporatie. De invoervelden spreken voor zich en hebben geen invloed op de berekeningen.

 

Adviseurgegevens

De gegevens van de adviseur (zie figuur hieronder) hebben betrekking op de gegevens van de EPA-adviseur. De invoervelden spreken voor zich en hebben geen invloed op de berekening.

De velden onder ‘Instellingen adviseur’ kunnen ingesteld en gewijzigd worden vanuit de menubalk, onder [Tools], [Instellingen]. Meer informatie over het invoeren van de adviseursgegevens vind je in paragraaf ‘Adviseurgegevens instellen’.


Terug naar Assets Energie