Met behulp van de module “Energie & CO2 beleid” kun je alle gegevens op beleidsniveau analyseren op basis van gewenste doelstellingen. Je gebruikt hiervoor de ‘beleidstool’. Aan de hand van een scenario wordt geanalyseerd hoe de doelstellingen kunnen worden bereikt.

De beleidstool gebruiken

Volg onderstaand stappenplan om een beleidsanalyse te starten:

 1. Open de beleidstool via het menu: Rapportages – beleidstool
 2. Selecteer een scenario
 3. Maak een keuze op welk niveau de analyse wordt uitgevoerd
 4. Selecteer de gewenste doelstellingen
  • kies een regel: Beste scenario voldoet aan de doelstellingen en heeft ‘keuze
  • Selecteer doelstellingen die je wilt bereiken door deze aan te vinken en aan te vullen.
 5. Selecteer de optie op huur door te belasten
 6. Selecteer de kolommen die je terug wilt zien in in de beleidsanalyse
 7. Selecteer de filters om het woningbereik te bepalen
 8. Start beleidsanalyse

Beleidstool instellingen menu

Extra toelichting op de stappen uit het keuzemenu

 • Energiebeleid

Welk beleid wil je analyseren?

Onder “Welk beleid wil je analyseren?” dien je twee velden in te voeren. Deze zijn:

 • Scenario: als je een analyse wilt maken op basis van een bepaald scenario kun je deze hier selecteren. Als je nog niet weet welk scenario geschikt is voor jouw berekening, kies je voor “Beste scenario (op basis van doelstellingen)”. Het programma zal, op basis van jouw in te vullen doelstellingen, het beste scenario bepalen en de resultaten hiervoor weergeven in de analyse.
 • Niveau: je kunt hier opgeven op welk niveau je de analyse wilt uitvoeren. Als je kiest voor de gehele voorraad, dan is het resultaat van de uitvoer een getotaliseerde analyse van jouw hele voorraad. Als je liever de resultaten per deelvoorraad, vestiging, plaats, etc. wilt zien dan kun je dat hier aangeven.

Wat zijn jouw doelstellingen?
  • Als je gekozen heeft voor ‘geavanceerde instellingen’ kun je opgeven welke doelstelling jouw voorkeur heeft als meerdere scenario’s aan de opgegeven doelstellingen voldoen.De woningen zullen aan de hand van de op te geven doelstellingen en het gekozen niveau doorgerekend worden. Je kunt de volgende doelstellingen invoeren:
   • Minimale CO2-reductie: de gewenste minimale CO2-reductie voor het opgegeven niveau van de doelstellingen. Dit houdt in dat elke straat, wijk, complex, etc. aan de doelstelling moet voldoen.
   • Minimale gasreductie: de gewenste minimale gasreductie voor het opgegeven niveau van de doelstellingen. Dit houdt in dat elke straat, wijk, complex, etc. aan de doelstelling moet voldoen.
   • Minimale energiekosten reductie: de gewenste minimale reductie in energiekosten voor het opgegeven niveau van de doelstellingen. Dit houdt in dat elke straat, wijk, complex, etc. aan de doelstelling moet voldoen.
   • Minimale energielabel verbetering: minimale verbetering van het energielabel, uitgedrukt in aantal positieve labelstappen per woning (van een C-label naar een B-label is één stap). Zodra het op te geven doellabel bereikt is, wordt, ongeacht hoeveel meer stappen nog genomen moeten worden, aan deze doelstelling voldaan.
   • Gemiddeld energielabel: hier geef je het gemiddeld te behalen energielabel op voor het geselecteerde niveau (bijvoorbeeld complex).
   • Slechtste energielabel: hier geef je het minimaal te behalen energielabel voor jouw gehele woningvoorraad op.
   • Alleen woningen die nog niet aan labeldoelstelling voldoen: alleen mogelijk bij een labeldoelstelling. Door deze optie aan te vinken, worden de woningen die reeds aan de doelstelling voldoen niet meegenomen in de berekeningen van de resultaten. Voor deze woning(en) wordt geen scenario uitgerekend en zijn er dus geen resultaten (investering, terugverdientijd, energiekosten reductie, labelstappen, etc.).
   • Maximale investering: hier geef je de gemiddelde investering in euro’s per woning op, dat de maximale investering per niveau (per straat, wijk, complex, etc.) bepaald. Dit houdt in dat elke straat, wijk, complex, etc. aan die doelstelling moet voldoen.
    Bijvoorbeeld: je geeft als maximale investering op 2000 euro per woning. Bij het niveau heb je ‘Complex’ geselecteerd. Het complex bestaat uit 40 woningen. De maximale investering wordt dan 80000 euro, 2000 euro per woning voor 40 woningen. Als je de resultaten per adres bekijkt, kan het zijn dat de investering voor de ene woning hoger en de andere woning lager dan 2000 euro uitpakt, echter voor het complex zal dit niet hoger dan 80000 euro uitkomen. Je geeft dus een gemiddelde prijs per woning op, die de maximale prijs voor het gewenste niveau bepaalt.
   • Maximale terugverdientijd: de maximale terugverdientijd voor het opgegeven niveau van de doelstelling. Dit houdt in dat elke straat, wijk, complex, etc. aan die doelstelling moet voldoen.

Welke kolommen wil je als resultaat

Deze optie is enkel zichtbaar als je kiest voor de geavanceerde opties. De uitvoer in Excel geeft de resultaten weer in kolommen, onderverdeeld in één of meerdere rijen. Elke rij staat voor de selectie van gegevens, die je bij het type beleid en de doelstellingen geselecteerd heeft. Je kunt vervolgens kiezen welke kolommen je wil zien bij deze uitvoer. De volgende kolommen zijn te selecteren:

Algemeen

 • Aantal woningen [-]: het totaal aantal woningen voor de resultaten uit de rij.
 • Aantal aan te pakken woningen [-]: het aantal woningen waarop het hele scenario of een deel ervan (als het scenario uit meerdere maatregelen bestaat) van toepassing is.
 • Totale investering [euro]: de benodigde investering voor toepassing van het scenario of een deel ervan.
 • Terugverdientijd [jaar]: de terugverdientijd van de maatregel.

Energiekosten

 • Totale energiekosten [euro/jaar]: de energiekosten van alle woningen in de selectie in de nieuwe resp. huidige situatie.
 • Besparing op energiekosten [euro/jaar]: de besparing op bovengenoemde energiekosten.
 • Relatieve besparing op energiekosten [procent/jaar]: de relatieve besparing op bovengenoemde energiekosten.

Energieverbruik

 • Totaal primair energiegebruik [GJ/jaar]: het totale primaire energiegebruik van de woningen in de selectie in de nieuwe resp. huidige situatie.
 • Totaal gasverbruik [m3/jaar]: het totale gasverbruik van de woningen in de selectie in de nieuwe resp. huidige situatie.
 • Gasreductie [m3/jaar]: de gasreductie in de nieuwe situatie t.o.v. de huidige situatie.
 • Relatieve gasreductie [procent/jaar]: de relatieve gasreductie in de nieuwe situatie t.o.v. de huidige situatie.
 • Totaal elektriciteitsverbruik [KWh/jaar]: het totale elektriciteitsverbruik van de woningen in de selectie in de nieuwe resp. huidige situatie.
 • Totaal extern warmteverbruik [GJ/jaar]: het totale warmteverbruik van de woningen in de selectie in de nieuwe resp. huidige situatie.

Energie-index

 • Minimale energie-index [-]: de minimale (beste) energie-index in de nieuwe resp. huidige situatie.
 • Gemiddelde energie-index [-]: de gemiddelde energie-index in de nieuwe resp. huidige situatie.
 • Maximale energie-index [-]: de maximale (slechtste) energie-index in de nieuwe resp. huidige situatie.
 • Aantal labelverschuivingen [-]: het totaal aantal labelverschuivingen van de woningen in de selectie (van een G-label naar een D-label is 3 verschuivingen).
 • Beste energielabel [-]: het energielabel dat bij de minimale energie-index hoort in de nieuwe resp. huidige situatie.
 • Gemiddeld energielabel [-]: het energielabel dat bij de gemiddelde energie-index hoort in de nieuwe resp. huidige situatie.
 • Slechtste energielabel [-]: het energielabel dat bij de maximale energie-index hoort in de nieuwe resp. huidige situatie.

CO2-uitstoot

 • Totale CO2-uitstoot [ton/jaar]: de totale CO2-uitstoot van de woningen in de selectie in de nieuwe resp. huidige situatie.
 • CO2-reductie [ton/jaar]: de reductie van de CO2-uitstoot voor alle woningen in de selectie.
 • Relatieve CO2-reductie [procent/jaar]: de CO2-reductie in relatie tot de CO2-uitstoot vóór toepassing van het scenario.

Investering

 • Labelverschuiving per investering [-/1000 euro]: het aantal labelverschuivingen dat per 1000 geïnvesteerde euro’s gemaakt wordt.
 • CO2-reductie per investering [kg/euro]: de CO2-reductie per geïnvesteerde euro.
 • Energiekosten reductie per investering [euro/euro]: de besparing op de totale energiekosten per geïnvesteerde euro.

Welke filters wil je toepassen

Je kunt hier jouw resultaten beperken door filters op te geven. Als je één van de mogelijkheden aanvinkt, kun je via het ‘pull-down’ menu een selectie maken voor de beschikbare gegevens. Het is mogelijk meerdere filters op te geven, maar je dient er rekening mee te houden, dat bij te veel filters er mogelijk geen resultaten getoond zullen worden.

Naast het beperken van de resultaten door het toepassen van een filter, kun je ook woningen uitsluiten van de selectie door deze optie aan te vinken en via de knop [Selecteer woningen] de uit te sluiten woningen aan de selectie toe te voegen. Je kunt woningen uitsluiten zowel met, als zonder gebruik van een filter. Deze mogelijkheid is alleen te gebruiken op de geopende deelvoorraad en dus niet in combinatie met ‘Analyseer alle deelvoorraden’. Alleen de woningen die voldoen aan de filters en selectie(s) zullen in de analyse meegenomen worden.

Door op de knop [Start beleidsanalyse] te drukken, start je het proces. Het beleidsprogramma zal een Excel document openen en de gekozen selecties gegroepeerd in tabelvorm tonen. Met de gegevens in dit Excel werkblad kun je grafieken maken, of je kunt de tabellen kopiëren voor gebruik in een rapportage.

 


Terug naar Tools