In het menu ‘Rapportages’ is de rapportage ‘Aedes SHAERE rapportage’ opgenomen. Deze rapportage is ontwikkeld om de jaarlijkse energiegegevens over jouw woningbezit aan Aedes aan te leveren ten behoeve van de Aedes Benchmark (SHAERE).

Je kunt de Aedes SHAERE rapportage maken vanuit het hoofdscherm over alle deelvoorraden. Heb je een deelvoorraad geopend, kun je deze eerst sluiten via het kruisje of via menu Database, Sluit (deel)voorraad (Ctrl+w).

Wanneer je deze rapportage selecteert in het menu rapportage, wordt het rapportagescherm getoond.

De eerste stap is het selecteren van de woningen welke van belang zijn voor de SHAERE rapportage. Door middel van de knop selecteer woningen wordt het woningselectiescherm getoond. In het woningselectiescherm selecteer je de gewenste woningen. Hierbij kun je gebruik maken van de filters aan de linkerzijde, bijvoorbeeld het filteren op deelvoorraad.  

Zodra minimaal één woning geselecteerd is wordt de functie [Controleer woningen] actief. Dit is een verplichte actie met als doel dubbele adressen en onlogische waarde uit te sluiten in de SHAERE rapportage. Een toelichting op de controles staat beschreven in Kwaliteitscontrole. 

Na het uitvoeren van de woning controle, kun je de corporatienaam en het L-nummer van jouw organisatie opgeven. Vervolgens dien je een vinkje te plaatsen voor De woningen en bijbehorende gegevens zijn gecontroleerd’ 

Na bovenstaande actie heb je de mogelijkheid om de CSV export te maken, deze op een gewenste locatie op te slaan en deze vervolgens naar Aedes te versturen. 

Het is van belang dat je de bestandsnaam van de export niet aanpast alvorens je deze naar Aedes verstuurd. 

De knop [Verzend naar Aedes] zal te zijner tijd actief worden. Op deze manier kan de rapportage direct naar Aedes verstuurd worden. 


Terug naar Rapportages