In 2015 is er een nieuwe methode bijgekomen: het Nader Voorschrift. Er zijn een aantal invoervelden bij gekomen. Dankzij de dataconversie in Vabi Assets Energie krijg je een eerste inzicht in de voorlopige Energie-Indexen van jouw woningen. Velden waar geen gegevens voor beschikbaar zijn, worden gevuld met basiswaarden. Deze basiswaarden gaan uit van de minst gunstige situatie. Het gevolg hiervan kan zijn dat de voorlopige Energie-Index anders uitvalt. Woningen met basis NV-waarden zijn te herkennen aan de rode kleur in het kolom “Huidige EI” (zie figuur hieronder).

Om snel een realistischer beeld te krijgen en de Energie-Indexen weer op vertrouwd niveau te brengen, kun je een aantal invoergegevens relatief eenvoudig op voorraadniveau aanpassen (indien je de gegevens voorhanden hebt en gecertificeerd EPA-adviseur bent).

Quick Wins: Renovatietool

Dit zijn de zogenaamde Quick Wins:

  • Regeling warmteafgifte
  • Renovatiejaar
  • Installatiejaar mechanische ventilatie

Het is niet nodig om alle ontbrekende velden per woning aan te passen. De functionaliteit renoveren is uitgebreid ten behoeve van het Nader Voorschrift. Hiermee kun je op grote schaal wijzigingen doorvoeren binnen de voorraad. Ga naar <Tools> <Renoveren> en selecteer de woningen die je in één keer tegelijk wilt wijzigen

Let op: maak selecties van groepen woningen waarbij de wijzigingen hetzelfde zijn.

De Kopieertool
Voor de gevorderde Vabi Assets Energie gebruikers is het ook mogelijk om onder <tools> met de <kopieertool> tabbladen van de ene woning naar de andere woning te kopiëren. Je dient dan eerst een woning goed aan te passen volgens het Nader Voorschrift (je doet dit in het woningscherm zelf). Deze woning dient vervolgens als basis en kan (samen met woningen die hieraan gelijk zijn) worden geopend in de kopieertool. Je kunt tabbladen vervolgens kopiëren en plakken naar andere woningen.

Let op: ook de oriëntatie wordt gekopieerd.

Data aanvullen in het Woningscherm

Als je de woning (opnieuw) wilt afmelden, dien je ook de volgende gegevens apart op te nemen en aan te vullen:

  • Oriëntatie bouwdelen
  • Oriëntatie dak
  • Dak opsplitsen in delen van verschillende oriëntaties
  • Begrenzing vloer
  • Gebouwafmeting bij meergezinswoning
  • Voorzetgevel aanwezig bij een meergezinswoning
  • Gebruiksoppervlak zoldervloer bij verdwijnen onverwarmde zolder opgeven

Wanneer de woning onder de geometrie in tabbladen is opgenomen (voorgevel, achtergevel, vloer, dak), kun je gemakkelijk de oriëntatie van de voorgevel aanpassen en worden automatisch de overige oriëntaties aangepast.

Wanneer de geometrie niet per tabblad is opgegeven (alle bouwdelen staan dan onder het tabblad onbekend), kun je met het mutatiescherm (rechts in het woningscherm) de oriëntaties opgeven. Het is hier ook mogelijk om de geometrie onder tabbladen te verdelen om vervolgens bovenstaande stap alsnog uit te kunnen voeren (alleen de oriëntatie van de voorgevel aanpassen).

 

Bedenk hierbij dat de huidige afgemelde energielabels (van voor 2015) 10 jaar geldig blijven. Het is dus niet verplicht om alle data in een keer aan te passen en af te melden. Maak overwogen beslissingen. Zo kun je al wel starten met het aanvullen van data, die complexgewijs aan te passen zijn. Bij het doorvoeren van actualisaties (projecten, incidentele aanpassing woningen) en het opnieuw afmelden moet, een nieuwe Energie-Index worden opgesteld volgens de nieuwe wet-en regelgeving. Dan komt ook een Definitief Energielabel via RVO.nl ter beschikking.


Terug naar Assets Energie