Rapportage genereren

Wanneer je voor [Registratie- en voortgangsrapportage] kiest in het menu [Rapportages], opent een scherm met keuzemogelijkheden 

In het bovenste gedeelte van het scherm kies je de sjabloon dat je daarvoor wilt gebruiken. Vabi heeft standaard een sjabloon gemaakt in de daarvoor aangewezen map. Uiteraard kun je deze sjabloon naar wens aanpassen, eventueel meerdere sjablonen aanmaken en gebruiken voor jouw rapportages. Via [Rapportage], [Handleiding sjablonen] vind je een handleiding voor het gebruik van de sjabloon codes. De standaard locatie van de Vabi sjablonen voor rapportages is:  

C:\Program Files\Vabi\Assets\Templates\ 

In het onderste gedeelte van het scherm selecteer je waarvoor je de rapportage wilt maken. Als je het rapport genereert vanuit het woninginvoerscherm van een voorraad heb je de mogelijkheid aan te vinken of je de rapportage wilt maken voor alle (deel)voorraden. Als je het rapport genereert vanuit het welkomstscherm wordt automatisch “analyseer alle (deel)voorraden” aangevinkt.

Exporteer registratiemomenten naar Excel

De vastgelegde registratiemomenten kunnen worden geëxporteerd naar MS Excel. 

Wanneer je voor [Exporteer registratiemomenten] kiest in het menu [Rapportages] kun je opgeven waar je het Excel bestand wilt opslaan en vervolgens wordt het document geopend.  

Gebruikte terminologie

  • Efficiënte warmteopwekking: minimaal één warmteopwekker (Verwarming) van één van de volgende types: HR100-, HR104- of HR107-ketel, Warmtepomp, Externe warmtelevering (stadsverwarming) of Gebouwgebonden WKK. 
  • Efficiënt tapwatertoestel: minimaal één warmwatertoestel (Tapwater) van één van de volgende types: Combitap HR, Combi vat HR, Warmtepomp boiler of Externe warmtelevering. 
  • Energieverbruik: Het energieverbruik (gas, elektra en warmte) wordt berekend volgens maatwerkadvies (ISSO 82.3) waarbij de rendementen uit het nader voorschrift worden overgenomen. Deze methodiek neemt alleen het gebouwgebonden verbruik, het energieverbruik voor apparatuur (koelkast, televisie, e.d.) is om deze reden niet meegenomen. Er wordt wel een vaste waarde voor verlichting meegenomen, namelijk 6 kWh/m2. Er wordt gerekend met een setpoint van 16° C. Het aantal bewoners is gerelateerd aan het gebruiksoppervlakte conform ISSO 82.3. Vanuit het energieverbruik wordt de CO2 uitstoot uitgerekend. Biomassa wordt niet meegenomen, het verbruik (MJ) wordt omgerekend naar m³ gas en hanteert dezelfde omrekenfactor voor CO2 uitstoot als gas. 

Terug naar Rapportages