Assets Energie Nader Voorschrift & NTA 8800 versies tegelijk gebruiken

Om met 1 database en twee applicaties te werken, zijn er de nodige bijzonderheden waarmee rekening dient te worden gehouden. Bij het converteren is de data namelijk omgezet zodat het herkend wordt door de nieuwe applicatie. Bij het omzetten van de data is de bron intact gehouden. Hierdoor is het dus mogelijk dat de oude applicatie de bestaande data kan benaderen, en de nieuwe applicatie de nieuwe data kan benaderen. Zodoende kunnen we spreken van een soort ‘Nader Voorschrift gedeelte’ en een ‘NTA 8800 gedeelte’ in de database.

Het omzetten van de data is een eenmalige actie. Dit betekent dat het aanpassen van data in de NTA 8800 gedeelte niet doorkomt in het Nader Voorschrift gedeelte en andersom.

Tip! Aangezien data integriteit van groot belang is, hanteren wij de NTA 8800 data als leidend voor het verwerken van mutaties en het registreren van labels.
Tip! De Nader Voorschrift database kan nog steeds gebruikt worden. De Nader Voorschrift versie van de software kan gebruikt worden om data in te zien, analyses te maken en alle andere verschillende tools zoals scenario’s. Zo is de informatie van lopende projecten nog beschikbaar!

Praktische informatie om met een dubbele applicatie te werken

Waarom handhaven we de NV data en applicatie?
Dit is vanwege het afhandelen van RVV subsidies, koppelingen (Woonlasten, Vastgoeddata) of functionaliteiten (kopieertool, BAG, renovatietool). Heb je dat niet nodig, dan hoef je nooit meer naar de oude applicatie te kijken.
De data zijn volledig gescheiden. Data aanpassingen (in brede zin, ook van gebruikersinstellingen) in de NV database komen nooit in de NTA 8800 database terecht. Wil je toch dat bewerkingen ook in de NTA 8800 komen na de conversietool? Dat kan met behulp van EPA-W export van NV en EPA import van NTA 8800. [filmpje].
De afhandeling van een RVV subsidie die in NV is aangevraagd resulteert niet in een wettelijk geldig label. Hiervoor dient de woning ook bewerkt en geregistreerd in de NTA 8800 database te worden.
Documenten (certificaten, labels en EPA-W bestanden).
Assets Energie NTA 8800 zal met dezelfde document beheer map werken als Assets Energie NV. Alle certificaten en labels in de document beheer map blijven dus klikbaar vanaf Assets Energie NTA 8800. De conversietool zal de link naar de documentbeheermap met Assets Energie NV verwijderen. Dit om te voorkomen dat er ongeldige labels (afgemeld na 01-01-2021 met NV methodiek) in de documentbeheermap terecht komen.

De knop [definitief label] in AE NTA 8800 opent alleen het definitief label uit de documentbeheermap.

Moet deze nog gedownload worden, dan moet men terug grijpen op de AE NV applicatie, die volgend jaar nog beschikbaar zal blijven.

* onder voorbehoud dat RvO deze webservice ook beschikbaar houdt.
WWS en koppeling met ERP
De NTA 8800 kent ook een andere methodiek voor het bepalen van de WWS punten. Dit betekent dat de bestaande koppeling met het ERP niet zomaar zal werken. Overleg met de ERP wanneer dit wel te verwachten is en wat in de tussentijd de beste oplossing is. Zonder Connector zullen de WWS gegevens van de nieuwe registraties (afmeldingen) niet automatisch naar de ERP gaan.

Dezelfde database instellen voor beide applicaties

Bij dit stappenplan gaan we er van uit dat de installatie en de conversie van Assets Energie NTA 8800 is voltooid. Een onderdeel van deze implementatie is het instellen van de ODBC koppeling. Als dit nog niet is gedaan kunt u dit terug vinden in de handleiding: stap 3.

Nieuwe installatie:

Volg de volgende stappen om de ODBC te selecteren in Assets Energie bij een nieuwe installatie:

 1. Bij het starten van Assets Energie zal bij de eerste keer een pop-up tevoorschijn komen voor het selecteren van de DSN.
 2. Selecteer bij: DSN, de desbetreffende DSN. De naamgeving is afhankelijk van wat er is gekozen bij de installatie
  1. De DSN is terug te vinden via ODBC -> zoeken in start naar ODBC (32bits)
 3. Voer de gebruikersnaam in (by default is dat: vabi)
 4. Voer het wachtwoord in (by default is dat ook: vabi)
 5. Klik op OK en u komt in de geselecteerde database.

ODBC is al eens ingesteld:

Zowel bij de Nader Voorschrift versie van Assets Energie als de NTA 8800 versie kan het zijn dat de DSN al is ingesteld. Daarom zult u niet de pop-up krijgen voor het instellen van de DSN. Met onderstaande stappen kunt u de DSN alsnog aanpassen. De stappen zijn van toepassing op de NTA 8800 versie van Assets Energie. De Nader Voorschrift versie volgt dezelfde stappen vanaf stap 3:

 1. Start de applicatie, voor u ziet u de het deelvoorraad overzicht
 2. Klik links in de navigatiebalk op [Assets Energie] (de huisjes)
 3. In de toolbar gaat u naar [database]
 4. Klik op [instellingen database connectie… ]
 5. Een pop-up venster komt tevoorschijn voor het selecteren van de DSN.
 6. Selecteer bij: DSN, de desbetreffende DSN. De naamgeving is afhankelijk van wat er is gekozen bij de installatie
  1. De DSN is terug te vinden via ODBC -> zoeken in start naar ODBC (32bits)
 7. Voer de gebruikersnaam in (by default is dat: vabi)
 8. Voer het wachtwoord in (by default is dat ook: vabi)
 9. Klik op OK en u komt in de geselecteerde database.

Zie het Gifje voor het instellen van de database connectie.

 


Terug naar Aanmaken ODBC koppeling