Onderwerpen binnen :

Op deze pagina wordt omschreven hoe het primair systeem kan worden gekoppeld aan de Vabi Connector. De koppeling zal er voor zorgen dat het primair systeem informatie kan uitwisselen met Assets energie. Zo kan er data worden opgevraagd uit Assets Energie als: energie index, energie label, energiecertificaten en meer. Assets energie kan nieuwe adressen overnemen uit het primair systeem. Volg onderstaande tutorials om dit mogelijk te maken.

Koppelen

Voorafgaande van het koppelen gaan we ervan uit dat de ‘Vabi Connector tests’ met succes zijn uitgevoerd in de browser. Dit betekent dat de connector juist is geïnstalleerd en dat de gevraagde data correct doorkomt.

Om de connector te koppelen dient het volgende te worden uitgevoerd:

1. Koppel het ERP met de connector
De connector en het ERP systeem communiceren door in het ERP systeem de
endpoint van de Connector in te stellen. Het ERP stuurt vervolgens ‘requests’ naar de connector om data te ontvangen. Het ophalen van data wordt getest tijdens de ‘Vabi Connector tests’ na de installatie óf dat kan naderhand vanaf het systeem waar de connector is geïnstalleerd.

Onderstaande zijn voorbeelden van hoe de endpoint eruit kan zien:

 • http://Servernaam:poort/Vabi_Connector/SoapConnectorStateless.asmx
 • http://IP:poort/Vabi_Connector/SoapConnectorStateless.asmx

Het endpoint kan onder andere worden opgehaald via internet information services (IIS)

 1. open IIS
 2. klap de menu’s uit tot de site: vabi_connector
 3. selecteer de site
 4. klik onderin op[content view]
 5. selecteer [SoapConnectorStateless.asmx]
 6. klik rechts op [browse]

Als er word gekozen om een andere poort te gebruiken of deze later te wijzigen dient rekening te worden gehouden deze wijzigingen door te voeren in het ERP en in de volgende file(s): “.\Connector\bin\wsconfig.xml”

2. Adressen koppelen
Adressen in Assets Energie en het ERP worden niet vanzelfsprekend met elkaar gesynchroniseerd zodra de koppeling draait. Adressen worden herkent aan de hand van een koppelkolom. In Assets Energie is dat een verborgen invoerveld die middels ”.CSV export en Import” is te wijzigen. Deze kolom heet ”VHE-1”. Deze dient te worden gekoppeld aan het koppelkolom van het ERP. Meestal is dit het VHE nummer, Eenheidsnummer of andere vergelijkbare benaming. Volg onderstaand stappenplan om deze eenvoudig te laten corresponderen:

 1. Maak een .CSV export van het gehele woning bestand uit het ERP met kolommen: Postcode-huisnummer-toevoeging-VHE(koppelkolom)
 2. Maak een .CSV export van het gehele woning bestand uit Assets Energie kolommen: Postcode-huisnummer-toevoeging-”VHE-1
  • naar wens kan ook het VHE nummer in assets worden geëxporteerd als deze ook moet corresponderen met het eenheidsnummer van het ERP
 3. Open de .CSV bestanden in Excel
 4. Maak gebruik van filters of verticaal zoeken om beide lijsten met het juiste adres te laten corresponderen
 5. Kopieer en plak het ”eenheidsnummer” van het ERP systeem in het ”VHE-1” kolom van Assets Energie
 6. Importeer het vernieuwde .CSV bestand in Assets Energie, Zie hier hoe
 7. De connector en het ERP zouden nu goed moeten werken


Terug naar Connector