Assets Energie NV archief FAQ

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over Assets Energie

Installatie en Update / ICT

Waar kan ik de nieuwste versie van Vabi Assets Energie downloaden?

Download hier de nieuwste versie van Vabi Assets Energie.

Indien je gebruik maakt van de Woonlastenmodule, de Vabi Connector of Vabi Assets Webmutatie dien je deze ook te updaten naar de meest recente versie. Houd ook rekening met het updaten van de woonlastenwebservice
Waar vind ik de installatiehandleidingen van Assets?

Download hier de nieuwste versie van de installatiehandleiding voor Assets Energie

Download hier de nieuwste versie van de installatiehandleiding voor Assets Connector

Download hier de nieuwste versie van de installatiehandleiding voor Assets Woonlasten Webservice

Aan welke technische eisen moet mijn systeem voldoen om Vabi Assets Energie te kunnen installeren?

Om Vabi Assets Energie te kunnen installeren moet de server voldoen aan bepaalde systeemeisen. In het deel Installatie van het Online Help vind je een overzicht van de systeemeisen.

De woning heeft een andere Energie Index na de update. Hoe komt dat?

Via verschillende wegen –zoals meldingen van klanten, maar ook vanuit het software-overleg waar verschillen in resultaten worden geconstateerd– blijkt het soms nodig dat de software aangepast moet worden. Soms gaat het om fouten in de software, interpretatieverschillen van de methodiek, of een verandering van de methodiek.

In de release notes wordt er aandacht besteed aan de aanpassingen die invloed kunnen hebben op de energie-index.

Invoer

Waarom kan ik het definitief energielabel niet downloaden?

Het label dient voor eerst gedownload te worden door de gecertificeerde adviseur vanuit het gecertificeerd bureau. Hierna zal het document opgeslagen worden in het documentbeheersysteem, waarbij het document dan beschikbaar is voor iedereen binnen de organisatie.

De maatregel bij energieplannen heeft geen effect op de woning. Hoe komt dit?

Indien een maatregel geen effect heeft, zijn er drie mogelijk oorzaken:

 1. De maatregel dat toegepast gaat worden, is al toegepast in de woning. Bijvoorbeeld: je wilt een HR107 toepassen op de woning, maar de woning heeft al een HR107.
 2. De maatregel is slechter dan de oorspronkelijke situatie. Bijvoorbeeld: je wil een HR 104 toepassen, maar de woning heeft al een HR107 en daarom kan deze niet toegepast worden.
 3. De maatregel voldoet niet aan de specificaties. Bijvoorbeeld: je voegt een nieuwe maatregel met hellend dak toe, terwijl de woning geen hellend dak heeft, maar een plat dak.
Waarom heeft de energie-index een rode kleur?

Binnen Assets Energie wordt er soms gerekend met een default waarde als de velden niet ingevuld zijn. Hierdoor kan er een Energie Index bepaald worden. Voor het afmelden van de woning dienen deze velden ingevuld worden en daarom wordt de energie index in rood weergegeven.

Waarom heeft de opnamedatum een rode kleur?

Dan verloopt het energielabel binnen het lopende kalenderjaar. Een energielabel is geldig tot 10 jaar na de opnamedatum. Na het verstrijken van de geldigheidsdatum moet bij verhuur (of verkoop) de woning opnieuw afgemeld worden. Door aan te geven welke energielabels er het lopende kalenderjaar vervallen, kunt u hier vooraf rekening mee houden.

Uitvoer

Hoe kunnen de rapportages sneller geladen worden?

De rapportages kunnen sneller geladen worden door bij Tools – Standaardwaarden… – Standaardwaarden voor rapportages – Gebruik 2D grafieken aan te zetten en Bewerken grafieken mogelijk maken uit te zetten.

Ik zie een verschil in het aantal woningen tussen de SHAERE rapportage en mijn woningvoorraad. Hoe komt dat?

Als de Energie Index van een woning niet bekend is of niet kan worden berekend, wordt de deze woning niet in de SHAERE rapportage op genomen. Controleer eerst alle woningen zonder Energie Index.

De knop SHAERE rapportage is inactief. Hoe kan ik deze gebruiken?

Sluit eerst alle deelvoorraden en ga dan naar het menu rapportages.

Instellingen

Hoe kan ik de rechten aanpassen van gebruikers?

De rechten kunnen alleen aangepast worden door de gebruiker die rechten heeft om gebruikers en rechten aan te passen. Als beheer niet zichtbaar in de menubalk dan zijn deze rechten er niet. De stappen om een gebruiker toe te voegen en de rechten in stellen zijn:

 1. Ga naar Beheer – Gebruikers en rechten
 2. Klik op Toevoegen om een nieuwe gebruiker toe te voegen of dubbelklik op een bestaande gebruiker om deze te bewerken
 3. Stel de rechten in op het scherm Account bewerken en klik op OK om de instellingen te bewaren.
Hoe kan ik de adviseursinstellingen aanpassen?

De stappen om de adviseursinstellingen te wijzigen zijn als volgt:

 1. Ga naar Tools –Instellingen voor adviseur
 2. Klik op Toevoegen om een nieuwe adviseur toe te voegen of dubbelklik op een bestaande adviseur om deze te bewerken
 3. Pas de adviseursgegevens aan en klik op OK om deze op te slaan
Hoe kan ik de locatie van de documentbeheermap in Assets Energie aangeven?

De stappen om de locatie te wijzigen zijn als volgt:

 1. Ga naar BeheerLicentie en beheergegevens
 2. Klap de balk Documentbeheersysteem voor energiecertificaten uit
 3. Kies bij Bestandsdirectory welke map moet worden gebruikt, door op de knop [..] te klikken
 4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan