Bouwdelen wijzigen

Algemeen

Het bouwdelenscherm laat een lijst zien van alle bouwdelen. Je ziet dat alle constructies nu automatisch toegewezen zijn. Ook is hier het geometrie-hulpscherm beschikbaar. In het bouwdelenscherm kun je per bouwdeel zien welke keerzijde, constructie, oppervlakte oriëntatie en helling het bouwdeel heeft. Je kunt ook een negge (ruimte tussen voorkant gevel (metselwerk) en voorkant kozijn) invullen, als hier sprake van is (voor zon-instraling gebouwsimulatie en koellast).


Bij Hulpmiddelen - Constructies kun je kleuren toewijzen aan de constructies. Deze kun je nu in het geometrie-hulpscherm overzichtelijk zien.

Keerzijde of constructie wijzigen

Wanneer een deel van je gebouw grenst aan bijvoorbeeld een ander gebouw of kruipruimte, zou je deze in de geometrie erbij kunnen tekenen. Je kan ook de keerzijde van de bouwdelen die aan dat gebouw of die kruipruimte zouden grenzen wijzigen.

Vink hiervoor aan dat je de keerzijde of constructie wilt overschrijven in de kolom >>. Wanneer het is gewijzigd zal er een vinkje blijven staan. Wil je de constructie of keerzijde weer terugzetten volgens de geometrie, kun je het overschrijven weer uitvinken.

Let op: Wil je van een gehele ruimte bijvoorbeeld alle buitenwanden en binnenwanden wijzigen, kun je dit beter doen door een nieuw bouwkundig sjabloon aan te maken en deze toe te wijzen bij Eigenschappen-Ruimten.

Meerdere bouwdelen tegelijkertijd aanpassen

Selecteer met SHIFT ingedrukt, de vloerconstructies die bijvoorbeeld aan een kruipruimte moeten grenzen. (tip: sorteer op keerzijde en zo kun je in één keer alle bouwdelen die grenzen aan grond selecteren). Klik op Wijzig op Selectie en kies de gewenste keerzijde met de bijbehorende eigenschappen.