Kennisartikelen

Bekijk hieronder onze kennisartikelen. Hier gaan we dieper in op de werking van Vabi Elements en de berekeningen.
Comforteisen toetsen met Gebouwsimulatie

In het Programma van Eisen omschrijft een opdrachtgever waar aan het thermisch binnen comfort moet voldoen. TO, PMV, GTO, NEN-EN-ISO 15251, ATG, Frisse scholen, BREEAM, SWK (voorheen GIW)

Glijdend ATG setpoint

Begin 2005 is de ATG-methode gelanceerd. Met deze methode kan het comfort binnen een gebouw op een eenvoudige wijze worden beoordeeld en gecommuniceerd…

BKA: opwekkingsvermogen versus afgiftevermogen

Omdat betonkernactivering een traag systeem is, heeft het te leveren koelvermogen een minder directe relatie met de vertrekluchttemperatuur dan je denkt…

Infiltratie invoeren in Vabi Elements Gebouwsimulatie

De infiltratie binnen Vabi Elements Gebouwsimulatie wordt, afhankelijk van de windsnelheid, als een ventilatiedebiet of een venitilatievoud ingevoerd…

Berekening volgens TO juli, waar moet je op letten?

Bekijk
Importeren van klimaatfiles

Vabi Elements biedt voor Gebouwsimulatie de mogelijkheid
om zelf klimaatgegevens te importeren via de klimaatwizard.

Klimaatscenario's

Bij het ontwerpen van gebouwen wordt gebruik gemaakt van
gebouwsimulatieprogramma’s om prestaties op het gebied van
comfort en energiegebruik te voorspellen

Betrouwbaarheid gebouwsimulatie programma's

Door op jaarbasis, maar ook op uurbasis de resultaten van verschillende programma’s te vergelijken kan inzicht worden verkregen welke programma’s afwijken.

Milieuprestatie berekening

Bij een omgevingsvergunning voor een gebouw is het reeds verplicht een milieuprestatieberekening (MPG) te berekenen.

Productiviteit en ziekteverzuim

De ISSO/REHVA handleiding 901 laat zien, dat binnenluchttemperatuur, ventilatiehoeveelheid en binnenluchtkwaliteit een duidelijke invloed hebben op productiviteit en ziekteverzuim.

De nieuwe ISSO 51, 53 & 57 publicaties (2017)

Op 1 juli heeft ISSO drie nieuwe warmteverliespublicaties uitgebracht. Deze zijn in lijn met de laatste Europese warmteverliesnorm EN 12381-1.

Wijzigingsoverzicht ISSO 51, 53 & 57 (2017)

Correctie op de ontwerpbuitentemperatuur aan de hand van de tijdconstante van het gebouw. De tijdconstante wordt bepaald aan van ..

Aansluitvermogen Warmteverlies

Vabi Elements Warmteverlies rekent een aansluitvermogen uit over alle ruimten van een berekening die in een gebouw vallen. De grens “gebouw” is echter variabel..

Aandachtspunten Vabi Elements EPG

Een EPG rekent per zone. Hiervoor moeten alle ruimten onderverdeeld worden in (reken-) zones. De indeling in rekenzones wordt gedaan op basis van verschillen in klimatiseringssystemen..

Relatieve vochtigheid in de ruimte berekenen en weergeven in Elements

Met de module Elements gebouwsimulatie is in iedere ruimte van een project het RV percentage per uur uit te rekenen.