Relatieve vochtigheid in de ruimte berekenen en weergeven in Elements

In het Bouwbesluit zijn geen eisen opgenomen ten aanzien van het realiseren een relatieve vochtigheid (RV) in verblijfsruimten. Ook BREAAM_NL stelt geen eisen aan de eisen aan de RV. De BREEAM-NL eisen zijn wel gebaseerd op waarden voor de Predicted Mean Vote (PMV) waar de RV een parameter bij is.
Uit diverse methodieken (o.a. NPR CR 1752 en Kleintje Binnenklimaat) blijkt dat er een redelijk groot gebied is binnen de waarden voor de RV waarbinnen een mens zich nog behaaglijk voelt.

Met de module Elements gebouwsimulatie is in iedere ruimte van een project het RV percentage per uur uit te rekenen. De software rekent voor het RV percentage in de buitenlucht met de waarden die uit de gekozen klimaatfile beschikbaar zijn. De vocht productie van de aanwezige personen wordt berekend aan de hand van het opgegeven Metabolisme van de personen en de berekende ruimteconditie. Lees hier hoe je de interne warmteproductie in Vabi Elements kan berekenen. Voor het bepalen van het RV percentage in de ruimte zijn naast het vochtgehalte in de buitenlucht en de vochtproductie van personen nog meer factoren van belang:

  • of er in de luchtbehandelingskast be- of ontvochtigd wordt;
  • wat het ventilatiedebiet is van de betreffende ruimte;
  • wat de temperatuur in de betreffende ruimte is.

Als luchtbehandeling systeem kun je in Elements de luchtbehandelingskast uitrusten met bevochtiging en met ontvochtiging (door de koelbatterij). Er wordt dan geregeld op een op te geven minimale (in het geval van bevochtiging) of maximale (in het geval van ontvochtiging) RV in een referentievertrek.

Voor het maken van de volgende uitvoer voorbeelden hebben we een kantoorpand doorgerekend met ventilatiehoeveelheden volgens bouwbesluit en vervolgens met ventilatiehoeveelheden van 50m³/h per persoon in combinatie met een regeling op RV.
Met behulp van de resultaten kan op meerdere manieren aangetoond worden dat er voldaan wordt aan de gevraagde eisen met betrekking tot de RV.

  • In een eigen tabel klommen toevoegen zoals in onderstaande tabellen;
  • Performance dashboard;
  • Vanuit het daguitvoergrafiek.