Voorbeeldprojecten en -importbestanden

Wanneer je Vabi Elements opstart, kun je vanuit het startscherm verschillende voorbeeldprojecten openen. Dit zijn projecten die al helemaal gevuld zijn met gegevens en kunnen worden doorgerekend. Ook is er een map met voorbeelden van .dxf, .dwg .ifc en .skp projecten die kunnen worden ingelezen. Dit wordt in het hoofdstuk Geometrie verder behandeld.