Ruimte-eigenschappen bewerken

Extra eigenschappen invoeren

Met het potloodje kun je bij Gebouwen, Zones en Ruimten extra informatie en eigenschappen toevoegen.

Volg sjabloon

Het is bij Ruimten en Gebouwen mogelijk om volg sjabloon uit te vinken en zelf de gegevens aan te passen.

Let hierbij op dat je de invoer niet in het sjabloon wijzigt, maar alleen bij deze ruimte. Omdat je snel het overzicht kunt verliezen, wanneer je volg sjabloon uit vinkt, is het aan te raden deze functie slechts in hoogste uitzondering te gebruiken. Is er sprake van ruimten die verschillende invoer nodig hebben? Maak hiervoor dan verschillende sjablonen aan.

Ruimten – Luchtuitwisseling en ventilatiestromen

Achter het potloodje van de ruimten kun je onder het tabblad Ventilatie luchtstromen tussen bouwdelen invoeren. Voor elk bouwdeel dat een extra luchtuitwisseling levert (toevoer en/of afvoer van/naar een aangrenzende ruimte) wordt de natuurlijke of mechanische toevoer of aanvoer van de ruimte aangepast, zodanig dat het totaal weer klopt. (Hiervoor hoef je volg sjabloon niet uit te vinken)

Module Ventilatiestromen

Gebruik de module Ventilatiestromen om in 3D en 2D de luchtstromen inzichtelijk te krijgen.

Gebouwen – Adresgegevens en gebouwgegevens

Achter het potloodje van de gebouwen kun je onder het tabblad Algemeen adresgegevens en andere gebouwgegevens voor EPG invoeren. Hier kun je onder andere het bouwjaar en de gemiddelde RC van het gebouw invoeren voor de warmteverliesmodule.

Zones – Gebruiksoppervlakte en perimeter

Achter het potloodje van de zones kun je eventueel het automatisch berekende gebruiksoppervlakte en perimeter aanpassen.