Beperkt opwekkingsvermogen

Met behulp van de belastingduurkromme in Gebouwsimulatie kun je een inschatting maken van het benodigde koel- of verwarmingsvermogen. Het is ook mogelijk om het opwekkingsvermogen te beperken en het effect op het binnenklimaat hiervan te simuleren.

Afgifte beperken

Bij het dimensioneren in Gebouwsimulatie wordt de afgifte zover beperkt dat het binnenklimaat nog steeds aan het programma van eisen voldoet (meestal met een toegestaan aantal over/onderschrijdingsuren).

De afgifte kan op drie manieren beperkt worden:

  • Afgifte in de ruimte (Fancoil, BKA, stralingsplafond of radiator)
  • Luchtbehandeling (verwarmings- of koelbatterij)
  • Opwekking (ketel of koelmachine)

In afbeelding 1 is de nieuwe functionaliteit goed zichtbaar. In de belastingduurkromme grafiek is met een duidelijke lijn zichtbaar waar het vermogen van de koelmachine beperkt is (20KW) in plaats van een onbeperkte afgifte waarbij de maximum vraag net iets meer dan 50KW bedraagt. Dit heeft effect op het binnenklimaat zoals je kunt zien in afbeelding 2 (de groene stippen).

belastingduurkromme-met-zonder-beperkte-opwekking

Afbeelding 1: Belastingduurkromme voor koeling met en zonder beperkte opwekking

Afbeelding 2: ATG grafiek consequenties van beperkte opwekking.

Afbeelding 2: ATG grafiek consequenties van beperkte opwekking.

In afbeelding 3 en 4 zijn de effecten voor de dag, met de maximum koude vraag weergegeven voor een kantoortuin en de luchtbehandeling. De doorgetrokken lijn is de situatie met beperkte koeling, de gestippelde lijn is de situatie met onbeperkte koeling.

effect-lokale-koeling

Afbeelding 3: effect op ruimtetemperatuur en lokale koeling

effect-inblaastemperatuur-lbk-koeling

Afbeelding 4: effect op inblaastemperatuur en LBK-koeling

Verdeling luchtbehandeling en lokale afgifte

Als het door een distributienet gevraagde vermogen groter is dan wat de opwekker kan leveren, zal de aanvoertemperatuur zodanig verhoogd (in het geval van koelen) worden dat dit in overeenstemming is met het beperkte vermogen.

Indien er meerdere distributienetten gevoed worden door één opwekker zal het net met de hoogste (verwarmen) of laagste (koelen) aanvoertemperatuur het meeste beïnvloed worden door het beperkte vermogen. Een voorbeeld hiervan is een koelbatterij gevoed met 6°C en een koelplafond gevoed met 17°C. De aanvoertemperatuur voor de koelbatterij zal het eerste worden verhoogd als de koelmachine niet genoeg koude kan leveren.

Tip: doe een inschatting

De flow’s in het distributienet worden bepaald aan de hand van aangesloten afgifte apparaten. Wanneer deze op onbeperkt staan zal de flow in het distributienet (te) hoog zijn en zal de retourtemperatuur dicht in de buurt van de aanvoertemperatuur blijven. Bij het inzichtelijk maken van het effect van beperkt opwekkingsvermogen is het aan te bevelen om de afgifte en luchtbehandeling zo reëel mogelijk op te geven. Probeer niet altijd onbeperkt in te vullen.

De beperking van het opwekkingsvermogen is nog niet afhankelijk van de buitentemperaturen en de aanvoer- en retourtemperatuur. Het deellast gedrag, de afhankelijkheid van buitencondities en aanvoer- en retourtemperaturen zal nog worden uitgebreid voor het modelleren van warmtepompen en koelmachines.