Geometrie export naar .epa

Met de EPA geometrie export, exporteer je de geometrie vanuit Vabi Elements naar Vabi EPA (NTA 8800).

Vanaf 1 januari 2021 is nieuwe methodiek voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800, ingegaan. Deze methodiek is ingebouwd in ons softwareproduct Vabi EPA. De methodiek komt niet meer terug in Vabi Elements EPG.

Er is een exportmogelijkheid ontwikkeld, waarmee de geometrie vanuit Vabi Elements kan worden ingelezen in de nieuwe Vabi EPA. Dit scheelt veel tijd en overbodig overtikwerk. In het filmpje hieronder laten we je zien hoe makkelijk het is om een 3D Vabi Elements model in Vabi EPA te importeren.

Wat wordt er geëxporteerd:

  • Oppervlakten van bouwdelen inclusief deelvlakken
  • De naam van het bouwdeel
  • In Elements kun je een EPG project indelen in zones. Deze indeling wordt ook gebruikt om in EPA het object in rekenzones op te delen
  • Constructies worden aangemaakt in de constructiebibliotheek van EPA en worden toegewezen aan de juiste constructies in de Geometrie
  • Voor glas wordt de U kozijn, U glas en Psi glas geëxporteerd
  • Voor overige constructies wordt de Rc-waarde geëxporteerd
  • Bouwdelen die grenzen aan een ander gebouw of aan een identiek gebouw worden niet meegenomen in de export omdat die geen onderdeel zijn van de thermische schil

 


Heb jij al met de EPA export gewerkt? Vertel ons wat je er van vindt en wat we kunnen verbeteren. (elements@vabi.nl)