Onderwerpen binnen :

Op deze pagina staat een korte toelichting bij het voorbeeldexamen van ISSO. Ook kan je de bijbehorende *.epa invoerbestanden downloaden.

Extra oefenbestanden staan op de downloadpagina onder voorbeeldexamen. Ook hebben we online software introductietrainingen gegeven, zoals over Utiliteit (Kader) en over Woningbouw. Bij deze webinars kun je het bijbehorende opnameformulier en het uitgewerkte epa-bestand downloaden.

Examenversie EPA 8.0.3 tot eind juni

Helaas is het voor de examencommissie niet haalbaar om met een recente versie van de EPA software examens af te nemen. We raden daarom aan om te oefenen in de versie waarmee het examen wordt afgenomen. Deze is op onze downloadpagina te downloaden. Bij twijfel kun je altijd het examenbureau vragen welke softwareversie er gebruikt wordt.

Vanaf 1 juli worden examens afgenomen in versie 8.4.  Dan kun je dus in de huidige versie oefenen.

Wil je thuis oefenen voor het examen, en heb je geen cursuslicentie via een cursusbureau, laat het ons weten zodat je een tijdelijke oefenlicentie van ons krijgt toegestuurd.

Mail naar epa@vabi.nlBel naar 015-2133174

Utiliteit

We krijgen veel vragen over het oefenexamen dat ISSO heeft opgesteld. Omdat de casus v3.0 en het bijbehorende resultatenblad van november 2020 is, sluit deze aan bij bèta versie 0.8800.5. Omdat deze versie niet meer gebruikt kan worden, is het lastig om zelf te controleren of je het oefenexamen goed hebt ingevuld. Helaas beschikken we niet over de gevalideerde invoerbestanden van ISSO zelf. Om jullie te helpen, hebben we zelf de examens ingevuld. Voor de basisopname is dat goed gelukt en komen de resultaten exact overeen (destijds, in versie 0.8800.5). Voor de detailopname hebben we echter nog kleine verschillen met het resultatenblad.

De download bevat twee mapjes, voor de basisopname en voor de detailopname: de casus v3.0, de bijhorende antwoordbladen en de door Vabi ingevoerde epa-bestanden (in verschillende software versies). Om de resultaten goed te kunnen vergelijken is een Excel overzicht bijgevoegd met de resultaten van steeds hetzelfde invoerbestand in verschillende versies van Vabi. Bèta versie 0.8800.5 sluit aan bij de oorspronkelijke casus en het antwoordformulier. Datzelfde invoerbestand kun je openen in de versie waar momenteel examens mee afgenomen worden, versie 8.0.3. Op die manier kun je je eigen invoerbestand in versie 8.0.3 vergelijken met de resultaten in de Excel sheet, of met het Vabi *.epa bestand 8.0.3. Mocht je het voorbeeldexamen bijvoorbeeld in versie 8.4 (of een andere nieuwere versie na 8.0.3) hebben ingevuld, open je eigen invoerbestand dan in versie 8.4 om de resultaten en het epa-bestand van versie 8.4 (1 juni) te vergelijken. In versie 8.4 is het oorspronkelijke invoerbestand van 0.8800.5 geopend en de resultaten bekeken. Aan de invoer van panelen (Rc-waarde i.p.v. U-waarde) is niets gewijzigd. Als je een nieuw bestand invoert, moet je natuurlijk wel de U-waarde opgeven en zullen de resultaten afwijken van de resultaten in het Excel overzicht.

Download ISSO oefenexamens Utiliteit

FAQ

Enkele veel gestelde vragen over examen versie 8.0.3 en tips om het examen goed af te ronden.

Geen constructie gekoppeld in ''

Bevat de geometrie lege constructiepanelen? Deze ontstaan doordat je op Toevoegen klikt en vervolgens op OK, waardoor je een lege constructie opslaat. Lege constructiepanelen in de geometrie zorgt ervoor dat er niet gerekend kan worden en je krijgt bij Controleer object de melding Geen constructie gekoppeld in ” . Deze lege bouwdelen of ‘tegels’ zijn in de geometrie te zien als blanco balken van ongeveer 1 centimeter hoog, die van kleur veranderen als je er met je cursor (pijltjes toets) langs gaat. Hieronder staat een voorbeeld van zo’n leeg paneel. Verwijder al de lege panelen/constructies die in de geometrie aanwezig zijn.
Tip: Soms zijn de lege panelen niet goed zichtbaar, loop met de cursor alle bouwdelen langs zodat deze 1 voor 1 donkerblauw oplichten.

Geen constructie gekoppeld in 'naam bouwdeel'

Bevatten de bouwdelen in de geometrie lege deelconstructies? Net als lege bouwdelen (tegels) zorgen lege deelconstructies voor problemen met rekenen. Lege deelconstructies worden niet in de ‘tegel’ van het bouwdeel weergegeven en kunnen daarom makkelijk over het hoofd gezien worden. Als je een extra deelvlak toevoegt aan een bouwdeel, maar deze vervolgens niet invult dan blijf je deze wel behouden. Hieronder staat een voorbeeld van zo’n lege deelconstructie. Door op de min te drukken verwijder je dit lege deelvlak weer. Dit moet voor alle lege deelconstructies gedaan worden.

Rbw-waarde bij vloeren

Is de Rbw-waarde bij vloeren die grenzen aan een kruipruimte ingevuld? Wanneer je als eerste een vloer aan maakt dan kun je hier nog geen gevel opgeven, aangezien die nog niet aangemaakt zijn. Je moet de vloer verlaten om gevels aan te maken. Daarna moet je weer terug naar de vloer om de Rbw-waarde in te vullen. Dit wordt vaak vergeten. Check daarom of bij alle vloeren die grenzen aan kruipruimtes een gevel is geselecteerd bij “Rbw-waarde wanden kruipruimte”. In nieuwere versies krijg je daar een melding van bij Controleer object, maar in examenversie 8.0.3 moet je daar zelf goed op letten.

Ongeldig type zonwering

Bij de basismethode geef je zonwering alleen op als er koeling aanwezig is. Als je de eerste rekenzone zonder koeling door kopieert naar een tweede rekenzone met koeling, en je past in volgorde van het opnameformulier eerst de geometrie aan en pas daarna de installatie, dan kan er na het invullen van de koeling niet meer gerekend worden en bij Controleer object krijg je meldingen over een ongeldig type zonwering. Dit is op te lossen door bij alle bouwdelen voor alle ramen als nog de type zonwering in te vullen.
Tip: Je kunt het Object controle scherm open laten staan, zodat je de resterende meldingen ziet, terwijl je ze 1 voor 1 herstelt.

U heeft geen geldige licentie

Vul de eerste drie velden in van Algemeen, Projectgegevens (Objecttype, Bouwfase en Opname) en bevestig de invoer met OK. Nu kun je het bestand opslaan conform instructies van het examenbureau.

Geen resultaten

De invoer is gereed, maar je krijgt geen resultaten. Bekijk of je de meldingen vanuit Controleer object kunt verhelpen. Geen resultaten, maar ook geen meldingen? Raadpleeg de surveillant of er specifieke problemen bekend zijn. Je kunt de volgende mogelijkheden volgen om problemen met rekenresultaten (zonder foutmeldingen) te verhelpen.

Maak een kopie van alle installaties. Maak vervolgens een kopie van het object en daarin een kopie van de rekenzones. Verwijder de originele rekenzones. Open nu de (gekopieerde) rekenzones om de kopie van de installatie toe te wijzen.

Heb je ook dan nog geen resultaten en geen meldingen? Het probleem wat destijds tijdens de webinar bij Kader heeft opgetreden, is hersteld in versie 0.8800.5 en hebben we daarna niet meer gezien of op de helpdesk gehoord. In uitzonderlijke situatie kun je desondanks proberen om het bestand opnieuw te openen, maar volg daarbij de volgende stappen. Sla het bestand op en kies vervolgens voor opslaan als en geef het bestand een versienummer, zodat je twee dezelfde *.epa bestanden hebt opgeslagen. Laat Vabi EPA open staan! en open Vabi EPA een tweede keer. Open in dit tweede scherm het eerste bestand (zonder versie nummer) en ga naar het Object om de resultaten te bekijken.

Tot slot, open een tweede keer Vabi EPA en zet twee schermen naast elkaar om de invoer over te nemen.

Overige tips
  1. Oefenen: probeer zo veel mogelijk te oefenen! Met examenversie 8.0.3. Kijk of je bovengenoemde foutmeldingen een keer kunt oplossen. Denk er niet te gemakkelijk over, we horen ook van ervaren adviseurs dat ze niet in 1x geslaagd zijn. Een veld vergeten of een cijfertje verkeerd ingetypt, kan flink effect hebben op de resultaten.
  2. Sla de invoer zo vaak mogelijk op, bij voorkeur na ieder invoerscherm. Vaker mag uiteraard.
  3. Schrijf tussentijdse resultaten alvast op een kladpapier, of in ieder geval de eerste resultaten voordat je nog een check op de invoer gaat doen. Deze kun je invullen als je in tijdnood komt. De eindtijd wordt strikt gehandhaafd.

Helpdesk

Helaas kunnen we voor het examen niet dezelfde service en support verlenen als je van ons gewend bent. Bij problemen kunnen we het bestand niet onderzoeken en we kunnen ook niet meekijken. Daarom is een veel gevallen niet te achterhalen wat er is mis gegaan bij het examen.

Ik heb een klacht

Als er iets op het examen niet goed gelopen is, kun je uiteraard je bevindingen met ons delen via de helpdesk. We kunnen onderzoeken of het probleem te reproduceren is, of dat bepaalde klachten al vaker gemeld zijn. Een aantal (fout)meldingen zijn al toegevoegd, verbeterd en verduidelijkt, maar helaas nog niet zichtbaar omdat er nog met versie 8.0.3 getoetst wordt. Helaas merken we dat in veel gevallen niet kunnen aantonen of uitsluiten waardoor de problemen veroorzaakt zijn, omdat we niet over de gebruikelijke mogelijkheden beschikken zoals het opvragen van het bestand of meekijken via TeamViewer. Wil je een formele klacht of bezwaar indienen, dan kun je hiervoor bij het examenbureau terecht.


Terug naar de ISSO Voorbeeldexamen