EPA
FAQ

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over EPA

Installatie en licentie

Hoe lang is de looptijd mijn abonnement (licentieovereenkomst)?

Licentieovereenkomsten worden altijd aangegaan voor het resterende deel van het kalenderjaar en het daarop volgende kalenderjaar, dus maximaal 2 jaar. Hierna worden abonnementen jaarlijks stilzwijgend verlengt. Facturering geschiedt voorafgaand aan ieder kalenderjaar. Opzegging kan met inachtneming van de opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

Welke services zijn er in mijn abonnement inbegrepen?

Als klant bij Vabi maak je altijd kosteloos gebruik van onze zekerheden.

  1. Methodiek updates zodat je altijd conform de laatste wet- & regelgeving werkt
  2. Features updates, zonder nieuwe aanschaf, om jouw werk leuker en makkelijker te maken
  3. Er staat altijd een inhoudelijk expert voor je klaar voor persoonlijk advies met Vabi EPA
Zijn er verschillende soorten licenties?

Je bestelt een werkpleklicentie per module Vabi EPA-W of Vabi EPA-U. Elke werkpleklicentie mag je op 1 pc gebruiken. Bij meer dan 10 werkplekken zijn prijzen op aanvraag beschikbaar.

Bij het bijwerken van de licentie krijg ik de melding dat ik onvoldoende rechten heb.

Start de applicatie op als administrator door met je rechtermuisknop de applicatie te klikken en kies voor als administrator uitvoeren/run as administrator.

De licentie wordt gevalideerd in de program files, alleen administrators mogen aanpassingen doen in de program files.

Als je via een bureaublad snelkoppeling werkt, kun je via de eigenschappen – snelkoppeling – geavanceerd – de applicatie altijd als administrator uitvoeren.

Het kan natuurlijk ook zijn dat uw systeembeheerder dit niet toe staat, neem dan contact op met uw systeembeheerder om de licentie bij te werken. Binnen EPA-W bestaat de mogelijkheid een alternatieve locatie op te geven via het bestand “epa-w_files.xml”. EPA-U is dit helaas (nog) niet mogelijk.

Het bijwerken van de bibliotheek en standaard waarden krijg ik een melding dat ik onvoldoende rechten heb.

Start de applicatie op als administrator door met je rechtermuisknop de applicatie te klikken en kies voor als administrator uitvoeren/run as administrator.

De bibliotheek staat in de map program files, alleen administrators mogen aanpassingen doen in de program files.

Als je via een bureaublad snelkoppeling werkt, kun je via de eigenschappen – snelkoppeling – geavanceerd – de applicatie altijd als administrator uitvoeren.

Het kan natuurlijk ook zijn dat uw systeembeheerder dit niet toe staat, neem dan contact op met uw systeembeheerder om de licentie bij te werken. Binnen EPA-W bestaat de mogelijkheid een alternatieve locatie op te geven via het bestand “epa-w_files.xml”. EPA-U is dit helaas (nog) niet mogelijk.

Afmelden

Oude registratie uit 2020 (of eerder) vervangen

Het kan zijn dat je een oude registratie moet vervangen, bijvoorbeeld omdat er afwijkingen zijn geconstateerd bij een (interne) audit. Alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, kan je nog een registratie van voor de NTA 8800 vervangen.

Voor vervanging van een niet NTA label, dus een label van voor 1-1-2021 dient eerst bij RvO vervangrechten te worden aangevraagd. De adviseur krijgt dan weer een week vervangrechten. Dit kan alleen gedaan worden door de oorspronkelijke registrator. Je kunt niet van een collega het label vervangen.

Hierbij dient de originele opnamedatum in acht gehouden worden. Doe je dat niet dan zul je de melding krijgen dat er geen label is gevonden met die opnamedatum. Bij vervanging wordt echt gekeken naar is er een label voor deze opnamedatum. Na vervanging blijft het label (EPA-W) bestaan, dit wordt niet ingetrokken zoals bij toevoegen van een subsidieregistratie.

Daarna kun je ook weer middels de ‘oude software’  (EPA-W 6.60 en EPA-U3.52) het label vervangen. Je kunt niet via EP-online een monitorbestand uploaden.

Als inloggegevens niet meer bewaard zijn op je computer, dan moet je dus bij Extra, Instellingen je oude gebruikersnaam en wachtwoord op, die je voor EP-online gebruikte in 2020 en eerder. Je kunt inlogaccount van eHerkenning niet gebruiken.

Voor EPA-W kun je het definitief label downloaden van EP-online, voor EPA-U moet je het nieuwe energielabel zelf aanmaken met de software EPA-U 3.52.

Ik krijg de melding: Er is een interne fout opgetreden, neem contact op met RvO

Meestal heeft dit te maken met de koppeling tuseen EP-Online en het Kadaster

  1. Dit kan worden veroorzaakt door een storing, meestal staat dit vermeld op EP-online.
  2. Het kan komen doordat het adres een toevoeging of volgnummer heeft, vul dan het BAG pand ID en verblijfsobject ID in, zodat de koppeling met het Kadaster wel gemaakt kan worden.
  3. Het kan komen doordat de adresgegevens in BAG niet compleet zijn. De postcode is bijvoorbeeld niet gemeld. De opdrachtgever kan een melding doen bij e gemeente om de gegevens aan te vullen. Er is vaak ook een mogelijk om via BAG viewer zelf een terugmelding te doen.
Ik krijg de melding: U bent niet bevoegd

Deze melding heeft betrekking op de omgeving EP-Online en daarvoor zou je in eerste instantie met RvO contact op moeten nemen, dit valt buiten support van Vabi.

De melding die aangeeft u bent niet bevoegd ligt aan de gebruikers instellingen van EP-online.

Om die na te gaan heeft de helpdesk van RvO uw gebruikersnaam van EP-online nodig.

Wat uit eerdere meldingen en contact met RvO vaak naar voren kwam zijn de volgende oorzaken:

1. De organisatie is niet bevoegd.

Ingelogd met de super user is dat bij beheer van de bedrijfsgegevens zijn diverse BRL9500 onderdelen te zien onder “Beheer de bouwrichtlijnen en rekenmethodieken voor deze organisatie”.

Neem contact op met je certificerende instelling.

2. De gebruiker is niet bevoegd. Examengegevens en (juiste) methodiek ontbreken.

Dit kan ook komen doodrat de instellingen van je gebruikersnaam niet volledig zijn. Bij Beheer, Eigen organisatie, kun je doorklikken naar Gebruikers. Bij de juiste BRL 9500 moet het examennummer en -datum ingevuld zijn en de rekenmethodiek(en).

3. De gebruiker is geblokkeerd.

Neem contact op met RvO

Ik heb een monitorbestand van EP-online opgehaald en kan deze niet openen.

Is het een monitorbestand gemaakt met Vabi Software?

Nee, dan kunnen de informatie uit het monitorbestand niet overnemen in de software.

Ja, de oorzaak ligt waarschijnlijk bij EP-Online; wij leveren een XML in UTF-8 formaat aan, en zij geven een bestand in UTF-16 formaat terug. En met dat laatste formaat kan EPA niet overweg. Stuur het bestand naar epa@vabi.nl dan kijken wij of we dit bestand om kunnen zetten.

EPA-W

Ik kan het bestand niet openen: gemaakt met een inspecteurslicentie van …..

Een projectbestand aangemaakt met een inspecteurslicentie kan alleen geopend worden door degene die de licentie heeft uitgegeven. Neem contact op met degene van wie je het bestand hebt ontvangen. Die kan het bestand opslaan met een volledige licentie en het bestand opnieuw verstrekken.

Ik krijg een foutmelding bij het maken van een rapportage.

Ga naar Instellingen Algemeen – Standaard waarden. Bij de tweede blauwe balk kun je de instellingen voor rapportages aanpassen. Kijk of je door het aan- of uitvinken van Bewerken grafieken mogelijk maken wel een rapportage kunt maken.

EPA-U

Ik heb een gebouw met een sportfunctie. In beslisschema 7.1 staat alleen sportfunctie, waarom moet ik in Vabi toch kiezen voor ‘matig verwarmd’ , of ‘anders’?

In het opnameprotocol (hoofdstuk 7) is dit onderscheid inderdaad komen te vervallen.

Om de energie-index te kunnen berekenen is het onderscheid tussen ‘sport matig verwarmd’ en ‘sport anders dan matig verwarmd’ nodig.

In ISSO 75.1 hoofdstuk 3 (energieklasse) en hoofdstuk 4 (standaard gebruikersgedrag) wordt nog wel onderscheid gemaakt. De meeste uitgangspunten zijn voor beide functies gelijk, alleen de binnentemperatuur is bepalend. Dit is 13°C voor ‘sport matig verwarmd’ en 19°C voor ‘sport anders’.

Matig verwarmd betreft bijvoorbeeld: Tennishal, squashbaan in een squashhal, baan voor indoorkarting, manege, overdekte wielerbaan, boulodrome (overdekte jeu de boulesbaan), raquetbalbaan, bokszaal, schietbaan, overdekte rolschaatsbaan.

Het verbruik voor koeling is erg laag. Heb ik iets verkeerd ingevoerd?

ISSO heeft op E-label hierover aangegeven:

“Het probleem bij koeling is dat er wordt gewerkt met een maandmethode. Er wordt dan gewerkt met een maandgemiddelde buitentemperatuur en zonnestraling. De temperatuur pieken zijn dan niet meer aanwezig en krijg je een onderschatting van de koeling. Dit zou op te lossen zijn door te gaan rekenen met uurlijkse waarden. De uurlijkse methode is echter nog niet toegestaan in Nederland, bij de EPC en Energielabeling. In Europees verband gaat men wel naar een uurlijkse methode.”

Als de fitperiode een relatief koele resp. ‘bewolkte’ zomer kent, kan het zijn dat er helemaal geen verbruik voor koeling wordt berekend. Is het verbruik van een andere meetperiode beschikbaar? Eventueel zou een lager setpoint gekozen kunnen worden om de koudebehoefte groter te maken.

Wordt er in de fitperiode wel een koudebehoefte berekend, maar is deze (veel) te laag, dan kan de fitfactor voor koeling verhoogd worden. De fitfactor wordt niet alleen gebruikt in de fitberekening, maar wordt één op één overgenomen naar de adviesberekening. Als je bijvoorbeeld fitfactor 2 opgeeft, dan wordt het berekend verbruik voor koeling ook in de adviesberekening 2 keer zo groot gemaakt op de energiebalans.

Wat vul ik in bij de economische gegevens?

Je hoeft de economische gegevens alleen in te vullen als je een maatwerkadvies wilt maken. De gegevens die hier ingevuld worden, worden overgenomen bij het aanmaken van een nieuwe variant.

De looptijd van het project waarover de netto contante waarde berekend. Als de opdrachtgever niet aangeeft waar er mee gerekend moet worden, geeft ISSO 75 een defaultwaarde van 15 jaar.

Voor de jaarlijkse kostenbesparing wordt rekening gehouden met de jaarlijkse inflatie. Als de opdrachtgever niet aangeeft waar de maatregelen mee doorgerekend moeten worden, kun je de cijfers van het CBS gebruiken om de inflatie in te schatten.

Bij disconto geef je de discontovoet op, waarmee de netto contante waarde berekend wordt. Als de opdrachtgever niet kan aangeven waarmee gerekend moet worden, kun je bijvoorbeeld deze richtlijnen gebruiken.

Voor de jaarlijkse cashflow wordt het belastingpercentage meegenomen. Hiermee wordt de winst na aftrek van belastingen en afschrijvingen berekend. Als de opdrachtgever niet kan aangeven waar mee gerekend moet worden, vul hier het percentage in voor vennootschapsbelasting (Vpb) of inkomstenbelasting (IB).

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Vul bij het veld EIA de energie-investering in van de betreffende bedrijfsmiddelen binnen de variant waarvoor EIA verkregen kan worden.

Bij de EIA factor geef je het aftrek percentage op. Voor 2018 is dat 54.5%, de belastingdienst stelt jaarlijks het aftrekpercentage vast.

Ik krijg een foutmelding bij het maken van een rapportage. Hoe los ik dit op?

Ga naar Tools-Standaard waarden.  Kijk of je door het aan- of uitvinken van MS Office gebruiken voor het genereren van rapportages wel een rapportage kunt maken (deze instelling vind je helemaal onderaan het scherm).

Training

Verzorgt Vabi ook trainingen met Vabi EPA?

Voor trainingen verwijzen we je graag door naar een van onze opleidingspartners die de software training combineren met het verplichte CITO-examen voor energie adviseurs en inspecteurs.